NOA Menu
donderdag 27 september 2018

Knelpunten privacywet

Ondernemers in het mkb komen geregeld in een spagaat tussen de nieuwe privacywet AVG en de invulling die toezichthouder AP daaraan geeft. MKB-Nederland heeft uit laten zoeken dat ondernemers onnodig in de uitvoering van hun wettelijke werkgeversverantwoordelijkheden worden beperkt. 

Privacywet

De knelpunten zijn door de koepelorganisatie namens de leden van aangesloten branches aan minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid gemeld. Ze zijn afgelopen week ook ingebracht bij een overleg van MKB-Nederland met de Vaste Commissie voor Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer.

Knelpunten

Er zijn veel knelpunten waar ondernemers sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk mee worstelen. Er mogen bijvoorbeeld geen gegevens over fraudeurs met collega's in andere branches worden gedeeld, terwijl dat binnen de eigen branche wel mag. Zonder tussenkomst van een bedrijfsarts mag niet aan een medewerker die zich heeft ziekgemeld gevaagd worden wat hij of zij wel of niet kan. Gek, want de werkgever is wel verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste zes weken en kan van het UWV een boete krijgen als hij dat niet goed doet.

Autoriteit zet ondernemers voet dwars

Bij veel van de knelpunten die MKB-Nederland bij haar achterban heeft opgehaald, is het de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die ondernemers de voet dwars zet. Werkgevers hebben in hun dagelijks werk rekening te houden met allerlei maatschappelijke belangen, zoals re-integratie, openbare orde, veiligheid en gezondheid van medewerkers, arbeidsparticipatie en informatie-uitwisseling over buitenlandse werknemers in het kader van de werkvergunning.

In veel gevallen zijn ondernemers bij wet hiervoor verantwoordelijk. Daarvoor moeten zij persoonsgegevens gebruiken, waarvoor de AVG op hoofdlijnen ook de ruimte geeft. De AP echter kleurt deze ruimte steeds vaker zo restrictief in, dat ondernemers in een onmogelijke spagaat terechtkomen en feitelijk moeten kiezen uit twee kwaden: of de sancties van de AP, of die van een van de andere toezichthouders.

Het is gewoon onwerkbaar

Kersverse voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof legde het praktisch uit:  "Ondernemers willen bijvoorbeeld graag werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen en schakelen daarvoor vaak een bemiddelaar in, zoals een uitzendbureau. Het is dan wel aardig om vroegtijdig te weten of je als ondernemer in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie. Maar dat mag het UWV van de AP niet doorgeven. Zo mag een bemiddelaar ook niet verwerken welk soort aandoening de persoon in kwestie heeft, terwijl dat nou juist heel relevant is met het oog op de functie die de werkgever hem of haar wil aanbieden. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waar het in de praktijk mis gaat."

Problemen moeten worden aangepakt 

Minister Sander Dekker van Justitie en heeft eerder, bij de behandeling van de AVG in de Tweede Kamer, toegezegd om ervaringen van stakeholders met deze wet nader te onderzoeken. En eventuele problemen zo mogelijk ook aan te pakken. De aangedragen knelpunten zullen door de minister worden onderzocht. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid