NOA Menu
woensdag 25 februari 2015

Kleine verbetering seizoenswerkers transitievergoeding

Na lang aandringen door de Tweede Kamer en mede door de lobby van NOA, AFNL en andere brancheorganisaties gaat minister Asscher akkoord om werkgevers, die veel met ‘gebroken arbeidscontracten’ werken, gedeeltelijk te ontzien bij het in werking treden van de ‘6-maandeneis’ bij transitievergoedingen voor deze werknemers.

Met het aanbrengen van een knip in de regeling, zodat deze voor de 6-maandeneis pas gaat gelden vanaf 1 juli 2012, komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van de Aannemersfederatie en NOA. De minister voorkomt hiermee hopelijk ook dat werknemers met een gebroken arbeidsverleden worden ontslagen om een hoge transitievergoeding te voorkomen. Voor de bouw- en afbouwsector blijft de transitievergoeding echter een extra kostenpost, daar in deze sector ontslag- of transitievergoedingen nooit aan de orde waren. In dit kader hopen AFNL en NOA dat de minister hun voorstellen voor wetswijziging van de WWZ om het MKB te ontzien, niet is vergeten.

Knip voorkomt hoge transitiekosten bij veel ‘gebroken arbeidscontracten’

Werkgevers waren er steeds vanuit gegaan dat voor de transitievergoeding hetzelfde zou gelden als voor de ketenregeling; een tussenperiode van 6 maanden voor de toekomst en 3 maanden voor het verleden. Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en Nederlandse Ondernemersvereniging voor de Afbouwbedrijven in reactie op de Overgangsregeling voor de transitievergoeding die minister Asscher vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Minister Asscher geeft met de overgangsregeling aan begrip te hebben voor werkgevers die veel werken met arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen opvolgen, de zgn. ‘seizoens-contracten’. Door het aanbrengen van een knip bij 1 juli 2012 voorkomt minister Asscher dat werkgevers met veel werknemers met een ‘gebroken arbeidsverleden’ voor hoge transitiekosten komen te staan bij ontslag.

Lees meer over de overgangsregeling voor de transitievergoeding

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid