NOA Menu
woensdag 10 mei 2017

Kennisinstituut SBRCURnet stopt ermee

SBRCURnet, kennisinstituut voor de bouw, is voornemens haar activiteiten te beëindigen. Aanleiding voor dit voorgenomen besluit zijn het wegvallen van fondsgelden en het uitblijven van concrete vervangende omzet. Er wordt nu gezocht naar goede plekken om zowel kennis als reeds ontwikkelden richtlijnen en aanbevelingen onder te brengen.

Kennisinstituut SBRCURnet stopt ermee

"Het voelt heel dubbel om tot dit voornemen te moeten komen", aldus bestuurder Jeannette Baljeu. "Wij zien in de sector een grote behoefte aan een instituut dat partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar brengt om maatschappelijke vraagstukken te verkennen en vanuit het perspectief van de bouw tot innovatieve oplossingen te komen”, geeft bestuurder Jeanette Baljeu aan. “SBRCURnet is een plek waar kennis voor de hele bouwsector wordt ontwikkeld, verspreid en geborgd. Het is jammer dat deze sector-brede behoefte zich niet vertaalt in commitment om financiële middelen ter beschikking te stellen om het zelfstandig voortbestaan van SBRCURnet als brede kennisinstelling mogelijk te maken."

Behoud van handboeken, richtlijnen en aanbevelingen

SBR (Stichting Bouw Research) en CURnet fuseerden in 2013. SBR richt zich met diverse handboeken van oudsher op de B&U-sector, terwijl CURnet juist bekend is van het maken van aanbevelingen en richtlijnen voor de GWW-sector. Om te voorkomen dat alle handboeken, richtlijnen en CUR-aanbevelingen over betonconstructies, brandveiligheid, duurzaam bouwen en allerlei andere technieken en thema’s verloren gaan, zoekt Baljeu partijen bij wie ze de activiteiten en publicaties kan onderbrengen. 

Nette afronding

Baljeu wil het proces van afronding op een nette manier laten verlopen: "Dat is één van de redenen waarom SBRCURnet nu het voornemen heeft om zichzelf op te heffen. In dit stadium zijn er nog voldoende mogelijkheden en financiële middelen om de afronding zorgvuldig en sociaal uit te voeren. Het plan hiervoor moet de komende weken vorm krijgen, op basis van overleg met alle interne en externe betrokkenen. Uitgangspunt is dat we lopende opdrachten zo goed mogelijk blijven uitvoeren totdat we weten of we ze elders onderbrengen of definitief afronden. Voor de medewerkers werken we aan een sociaal plan. We willen in gesprek met opdrachtgevers, collega-kennisinstellingen en andere partijen onderzoeken of werkpakketten, werkwijzen of bedrijfsonderdelen ondergebracht kunnen worden bij andere organisaties.”

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid