NOA Menu
donderdag 21 september 2017

Kamer debatteert over vroeger pensioen voor zware beroepen

Op 20 september 2017 debatteerde de Tweede Kamer bijna 2,5 uur over de mogelijkheden om mensen met een zwaar beroep eerder te laten stoppen met werken. Dit naar aanleiding van ons onderzoek door EIB om werknemers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan.

Pensioen -zware -beroepen

EIB heeft in opdracht van cao-partijen Afbouw een rapport opgeleverd waarin voor de regering diverse aanbevelingen staan opgetekend. Een regeling voor zware beroepen is namelijk heel betaalbaar! Verlaag de AOW-leeftijd weer naar 65. Flexibiliseer de AOW. Tijdens het debat voerden woordvoerders van meerdere partijen ook nog andere suggesties aan om oudere werknemers met een zwaar beroep te helpen.

Wat is een zwaar beroep?

Het EIB-rapport geeft een heldere definitie van zware beroepen: afbouw- en natuursteenbranche, schilders, dakdekkers, reiniging, visserij en taxi- en ambulancevervoer. Deze beroepen kunnen worden gedefinieerd, omdat de uitval door arbeidsongeschiktheid meer dan twee keer het gemiddelde is. Lees meer over het onderzoek. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, gaf echter aan dat uit overleg met de sociale partners blijkt dat zware beroepen niet af te bakenen zijn. “Maar waarom lukt het achttien Europese landen dan wél om te definiëren wat een zwaar beroep is?” opende Özdil (GroenLinks) gisteren het debat. “Waarom lukt dat niet in Nederland?” 

65 jaar

Volgens de partij 50PLUS moet de gehele AOW-leeftijd gewoon weer terug naar 65 jaar. SP sloot zich daarbij aan. Kent (SP) opperde daarbij “dat het niet alleen mensen met een zwaar beroep helpt, maar ook voorkomt dat oudere werklozen zinloos moeten blijven solliciteren. Jongeren vinden dan weer makkelijker een baan.” Klijnsma verdedigde dat mensen nu eenmaal steeds ouder worden en dat de verhoging van de AOW-leeftijd echt nodig is om de regeling betaalbaar te houden.

Duurzame inzetbaarheid

Het debat ging verder over andere inspanningen om mensen gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Volgens D66, VVD en CDA moeten werkgevers en vakbonden hun verantwoordelijkheid nemen door meer aandacht aan omscholing en deeltijdpensioen te geven. NOA nodigt de Kamerleden van harte uit voor enkele bedrijfsbezoeken, want dan kunnen we laten zien hoeveel onze sector al doet aan duurzame inzetbaarheid en welke moeilijkheden er zijn om werknemers met gezondheidsklachten te begeleiden naar ander werk. 

Flexibele AOW

In de huidige setting betekent het voor mensen met een lager inkomen dat het onmogelijk is om eerder te stoppen met werken. PvdA stelde daarom voor om de AOW-uitkering te verhogen en de ingangsdatum te flexibiliseren. Wie dan echter de AOW-leeftijd vervroegt, krijgt een lagere uitkering. 

Besluit is aan nieuw kabinet 

Algeheel werd gesteld dat een besluit over vroeger pensioen voor zware beroepen door een nieuw kabinet moet worden genomen. “Het denkwerk kan echter alvast worden gedaan”, meende Nijboer van PvdA. Staatssecretaris Klijnsma besloot het debat met de mededeling dat een nieuw kabinet moet beslissen over de invoering van een flexibele AOW. De Kamer stemt 26 september over de ingediende moties.

Debat terugkijken

Het gevoerde debat in de Tweede Kamer is online terug te kijken. U kunt er even rustig voor gaan zitten (2:22 uur). Naar het debat over vroeger pensioen zware beroepen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid