NOA Menu
donderdag 21 december 2017

'Is FNV nog wel in touch met de gewone wereld?'

NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, is verrast én teleurgesteld in de actie van vakbond FNV om eerst de pers op te zoeken over de nog af te sluiten Afbouw CAO.

Is FNV Nog Wel In Touch Met De Gewone Wereld

Het stoort NOA dat FNV de pers zoekt en de werkgevers uit de krant kwalificaties over hun voorstellen moeten vernemen. “Die zijn nog niet eens met ons besproken. De eerste onderhandelingsronde moet nog beginnen,” zegt NOA-voorzitter Hendrik Ruys.

De relatie tussen NOA en FNV is tot nu toe als constructief ervaren. Cao-partijen hebben bijvoorbeeld ook samen het dossier “Eerder stoppen met werken voor zware beroepen” opgepakt. Op gezamenlijk besluit is door EIB onderzoek laten doen om de overheid aan te tonen dat er een betaalbare en rechtvaardige constructie in te voeren is. Afgelopen zomer is dit rapport door werkgevers en vakbonden gezamenlijk gepresenteerd en aan Tweede Kamerleden toegelicht. Een prachtige regeling voor werknemers die het verdienen eerder te stoppen met werken. NOA koos volgens Ruys voor deze aanpak in de stellige overtuiging samen verder te komen.

Volstrekt uitgesloten

FNV lijkt dat traject nu te verlaten, merkt Ruys op. “Want de problematiek wordt op het bordje van werkgevers neergelegd alvorens de nieuwe regering dit rapport terdege heeft besproken en een visie heeft neergelegd. NOA wil dit belangrijke aspect voor werknemers in de bedrijfstak eerst verder geleiden bij de politiek en ook partners erbij betrekken die dezelfde problematiek ervaren. Het is volstrekt uitgesloten dat de lasten door de bedrijfstak, oftewel werkgevers zoals FNV dit stelt, kunnen worden gedragen.” 

Kaalslag 

FNV is kort van memorie, meent de NOA-voorzitter. “De kaalslag, die in de afgelopen tien jaar in de afbouwsector heeft plaatsgevonden, lijkt men vergeten. Is de vakbond vergeten dat het aantal werknemers drastisch is verminderd? FNV moet toch ook weten dat bedrijven, die de crisis overleefden, enorm zijn ingeteerd op het eigen vermogen?” Volgens Ruys is er ondanks de zware tijden door de sector serieus geïnvesteerd in het arbeidsvriendelijk maken van de beroepen in de afbouwsector. Andere investeringen zijn daar volgens hem speciaal voor uitgesteld. “En dat zijn wel investeringen die nu keihard nodig zijn.” 

Duurzame inzetbaarheid

Ruys constateert dat het prijsniveau dat tijdens de crisis zo kelderde nog steeds niet op het oude niveau is. “FNV lijkt vergeten dat we wel degelijk investeren in opleiden en daarvoor ons ‘eigen’ opleidingsinstituut op de been houden. Ook NOA ziet het belang van duurzame inzetbaarheid. Daarom is het traject al sinds de vorige cao lopende.” Waarom FNV denkt dat met een CAO meer kan worden gereld dan de arbeidsvoorwaarden voor werknemers is voor Ruys volstrekt onduidelijk. Wij zijn niet bereid om ondernemers, die vallen onder de CAO-Afbouw, verdere beperkingen op te leggen als het gaat om bijvoorbeeld het werken met ZZP-ers. Ook het uitbannen van uitzendarbeid en payroll-constructies gaat veel te ver.  FNV moet daarvoor niet bij werkgevers in de afbouw zijn, maar zelf de pijlen richten op politiek Den Haag.” 

Tegendraads

NOA gelooft nog steeds in samen. De ondernemersvereniging gelooft ook nog steeds in samenwerking met bonden om de bedrijfstak te beïnvloeden. “Er is echter altijd sprake van marktwerking en wij willen geen medewerking verlenen aan het uit de markt prijzen van ondernemers in de afbouw. Het loon voor de jonge instromer zal ongetwijfeld omhoog gaan. Werknemers in de afbouw worden in het algemeen goed betaald; gevallen van 20 euro en meer per uur voor de echte vakman zijn echt geen uitzondering”, stelt Ruys. “Moet het gat tussen de instromer en een 63-jarige nog verder vergroot worden? De laatste is namelijk dezelfde man waarvan vakbond en werkgever tegen de overheid zeggen dat hij na 45 jaar hard werken wel degelijk zijn pensioen verdiend heeft. Beiden realiseren we ons ook dat die 63-jarige werknemer niet meer 100% mee kan draaien zoals hij kon toen hij jong was. Waarom moet die beste man dan in absolute getallen een grotere verhoging krijgen dan een jonge vakkracht die alsmaar beter wordt? Dat lijkt ons tegendraads: iemand die alsmaar minder productief wordt meer salaris geven dan iemand die alsmaar productiever wordt.”

Aanpassing werktijden 

NOA wil ook met de bonden om de tafel over de flexibilisering van werktijden. “De bouwwereld draait niet alleen meer van 7 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags. De renovatiemarkt, de markt waar op grote schaal energiebesparende maatregelen zullen moeten worden doorgevoerd, vergt aanpassing van de werktijden. Dat is in vele andere sectoren ook het geval,” zegt Ruys.  “NOA gelooft er oprecht in dat werkgevers en werknemers samen verder komen, maar dan wel op basis van realiteit en in een markt zoals die daadwerkelijk is. De FNV lijkt het contact met de echte wereld een beetje kwijt.”  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid