NOA Menu
woensdag 7 maart 2018

“Het selectieve geheugen van de vakbond”

NOA is als representatieve werkgeversorganisatie in de afbouw over het algemeen tevreden over de samenwerking met de vakbonden FNV en CNV. Veel dossiers worden gezamenlijk opgepakt en er is goed en regelmatig overleg om het voor alle werkende in onze sectoren zo goed mogelijk te regelen. “Moet er echter onderhandeld worden over een nieuwe cao, dan lijkt het geheugen van de werknemersvertegenwoordigers daarentegen ineens selectief te werken”, reageert NOA-voorzitter en cao-delegatieleider Hendrik Ruys op berichtgeving van FNV.

CAO-onderhandelingen

Voorbeelden van goede samenwerking zijn er zeker. Zo voeren werkgevers én werknemers gezamenlijk actie om “eerder stoppen met werken voor zware beroepen” via aangepaste wetgeving geregeld te krijgen. Ook werken we samen om nieuwe instroom en goede opleidingen te regelen. Tijdens cao-onderhandelingen lijkt er soms een andere wind de kop op te steken. Vakbond FNV kiest er dan voor om bepaalde zaken uit te vergroten. Dat zijn toevallig aspecten die hun goed van pas komen en daarbij wordt natuurlijk ‘vergeten’ de zaken te noemen, die wat minder passend zijn. 

Hendrik Ruys, voorzitter van NOA, neemt het FNV Bouwen en Wonen kwalijk dat er op hun website bewust wordt gekozen voor de eenzijdige opmerking dat er in de afgelopen cao Afbouw 12% loonkosten reductie is gerealiseerd: “Als je de materie goed beheerst – en dat doet werknemersvertegenwoordiger Peter Roos namens FNV zeker – dan moet je wel het complete verhaal vertellen”, meent Ruys. “Dat betekent dat er ook bij vermeld moet worden, dat onze sector in 2016 en 2017 relatief de hoogste loonstijgingen heeft doorgevoerd: 2.5% op 1 januari 2016 en bij elkaar 3% in 2017. Terwijl het landelijk gemiddelde dichter bij de 1% lag. Ook lijkt te worden vergeten dat er in de afbouwsector een immense kaalslag plaatsvond. In de crisistijd verloor de sector meer dan 40% van het personeel en het merendeel van de ondernemers moest verlies voor zijn rekening nemen. Er werd danig ingeteerd op het vermogen, als dat er überhaupt nog was.”   

Afgelopen jaren hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk bezuinigingen te weten realiseren bij verschillende fondsen, zoals het 55- fonds en O&O-fonds. Door deze fondsreductie voelden werknemers in de bedrijfstak daadwerkelijk een positief effect in hun portemonnee. De vakantiebon werd afgeschaft en in combinatie met de mooie loonsverhoging in de laatste cao steeg de koopkracht van medewerkers in onze sectoren.  

“Dit was overigens ook het doel van beide partijen. We willen net als werknemers heel graag dat het bruto en netto loon dichter bij elkaar wordt gebracht”, geeft NOA-voorzitter Hendrik Ruys aan. “Hard werken belonen we graag!” NOA hecht er echter wel aan om het totaalplaatje correct te schetsen. FNV legt een landelijke looneis van 3,5% neer, zonder enig begrip voor verschillen in sectoren. Natuurlijk is de economie aangetrokken, maar de bomen groeien niet ineens vanzelf tot in de hemel. Het feit dat onze sectoren al enkele jaren investeren in duurzame inzetbaarheid, dat er in de vorige cao al wel degelijk serieuze loonsverhogingen zijn doorgevoerd en dat het netto loon van de werknemers er al flink op vooruit zijn gegaan, moet dan zeker ook worden gemeld.

“We zijn er trots op dat het de meeste ondernemers na enkele jaren van verlies nu weer lukt om een positief resultaat te halen”, vervolgt Ruys. “Dat gaat niet met sprongen, maar in kleine stapjes. Langlopende contracten schieten immers ook niet zomaar met grote percentages omhoog. Werkgevers willen zoals gezegd graag investeren in hun mensen en dat zit niet alleen in een loonsverhoging. Middels duurzame inzetbaarheid willen we goed zorgen voor de hardwerkende mensen in de sector, we willen ons loongebouw moderniseren en investeren in instroom en opleidingen. We vinden het daarom ronduit onterecht om vergeleken te worden met alle andere sectoren waarvoor FNV een cao wil sluiten met een looneis van 3,5 %, want we hebben in de afbouw al veel meer gedaan dan het Nederlands landelijk gemiddelde. We willen best een loonsverhoging doorvoeren die wezenlijk meer is dan 1,5%, maar dan is een beetje erkenning voor het feit dat veel ondernemers ingeteerd zijn op hun eigen vermogen en desondanks toch goed voor hun mensen gezorgd hebben niet teveel gevraagd?”     

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid