NOA Menu
donderdag 11 oktober 2018

“Het moet en kan beter voor ondernemers!”

MKB-Nederland voorzitter Vonhof spreekt kabinet aan op hun plannen

Als de afschaffing van de dividendbelasting van tafel gaat, moet het geld dat daarmee 'vrijkomt' worden benut om de lasten voor ondernemers verder omlaag te brengen. Die oproep aan het kabinet deed voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland deze week tijdens het Jaarcongres in Den Haag, dat onder anderen werd bijgewoond door Koningin Máxima, premier Mark Rutte en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK.

Lastenverlichting

Voornaamste argument is dat de lasten voor het mkb nog altijd een stijgende lijn laten zien en ondernemers meer ruimte nodig hebben voor investeringen in zaken als digitalisering en verduurzaming.

Niet tevreden

Ondernemersvertegenwoordigers zijn niet tevreden met de maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag voor het midden- en kleinbedrijf aankondigde. "Er is wel naar ons geluisterd, met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting, maar het is niet voldoende", stelde de voorzitter van MKB-Nederland. “Bovendien komen ondernemers met een bv er in de huidige kabinetsplannen bekaaid vanaf, met de zogenoemde dga-taks voor lenen uit de eigen bv en de verhoging van het box 2-tarief.”

Als het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting inderdaad laat varen, moet dat geld behouden blijven voor verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Per saldo stijgen de lasten voor het mkb nog steeds. "Los nog van omzet- en inkomensdaling hebben ondernemers tijdens de economische crisis enorme lastenverzwaringen voor de kiezen gekregen. Die werken nog steeds door."

Verdienvermogen

Nu de economie aantrekt en de overheidsfinanciën sterk verbeteren dankzij belastingmeevallers, moeten alle ondernemers kunnen profiteren van echte lastenverlichting, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. "Alleen dan krijgen ze de noodzakelijke ruimte om te investeren; in groei, werkgelegenheid en in grote uitdagingen zoals digitalisering, verdere verduurzaming en internationalisering. Dan kan onze economie ook weer een stootje hebben. Het kabinet moet de geplande verhoging van het box-2-tarief terugdraaien (naar 25 procent), de zogenoemde dga-taks schrappen en de vennootschapsbelasting verder omlaag brengen. Dat en meer leg ik bij het kabinet op tafel. Het moet en kan beter voor ondernemers." 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid