NOA Menu
woensdag 13 januari 2016

Hendrik Ruys volgt Jan van de Kant op als voorzitter van NOA

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering op zaterdag 9 januari 2016 is Hendrik Ruys door de leden officieel gekozen om per 1 juli a.s. het voorzitterschap van Jan van de Kant over te nemen.

Hendrik Ruys, nieuwe voorzitter NOA

Voorafgaande aan de Nieuwjaarsreceptie was door het bestuur een Bijzondere Algemene Vergadering belegd om te komen tot definitieve verkiezing van de nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van de vereniging.

Wederzijds vertrouwen

De voordracht van Hendrik Ruys was al eerder inofficieel tijdens een ledenvergadering besproken en ook de Ledenraad had al een positief advies afgegeven. Er was dan ook geen enkele vraag of opmerking over de benoeming van Hendrik Ruys per 1 juli 2016. “Ik aanvaard met trots de opvolging van Jan tot voorzitter van NOA”, sprak Hendrik Ruys de vergadering toe. “Bedankt voor het vertrouwen. Het geeft me het vertrouwen de klus in elk geval de komende vier jaar te gaan klaren. Dat ga ik niet op dezelfde manier doen als Jan: het moet simpelweg anders, omdat ik niet die hoeveelheid uren in de vereniging kan spenderen zoals Jan dat al die jaren heeft gedaan. Het kán ook anders, omdat ik een sterk team aan medebestuurders en secretariaatsmensen heb. Tezamen gaan we er voor zorgen dat er kennis, kunde én aandacht is voor de vele aspecten, die het voor u waardevol maken lid te zijn van onze vereniging.”

Ook vicevoorzitter en penningmeester gekozen

De ledenvergadering benoemde ook een nieuwe vicevoorzitter en penningmeester. Omdat Hendrik Ruys op dit moment de functie van zowel vicevoorzitter als penningmeester vervuld, zal per 1 juli 2016 Harry Boeve het vicevoorzitterschap in gaan vullen en Hilco Nijmeijer is benoemd tot nieuwe penningmeester.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid