NOA Menu
donderdag 15 februari 2018

Handhaving Wet DBA langer opgeschort

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op.

Handhaving Wet DBA Opgeschort

De handhaving van de zogenoemde wet DBA was daarom al opgeschort tot 1 juli 2018. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk, waardoor zzp’ers (opdrachtnemers) inkomsten verloren omdat ze niet langer werden ingehuurd. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Voorlopig geen boetes of naheffingen 

Tot die tijd blijft de huidige situatie onveranderd. Aannemers en zzp’ers krijgen geen boetes of naheffingen. Al beboet de Belastingdienst bedrijven en zzp’ers die bewust aan schijnzelfstandigheid meewerken wel. De mogelijkheden om deze zogenomede ‘kwaadwillenden’ te beboeten worden zelfs verruimd vanaf 1 juli 2018. 

Knelpunten

Verder heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat het begrip ‘werknemer’ precies inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid