NOA Menu
maandag 12 januari 2015

Grote saamhorigheid tijdens NOA Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 10 januari 2015 bezochten meer dan tweehonderd NOA-leden en relaties de Nieuwjaarsreceptie. Het was een gezellige drukte, waar vele bekenden elkaar het beste voor 2015 wensten.

Nieuwjaarsreceptie

Voorzitter Jan van de Kant gaf traditiegetrouw een ‘nieuwjaarstoespraak’. Hij blikte kort terug op bijzonderheden in het afgelopen jaar: “Het was een moeizaam jaar, met grote problemen bij opleidingscentrum Savantis en heel veel moeilijke gesprekken over een cao, die er niet kwam… De economische omstandigheden blijven zwaar en onze bedrijfstak gaat gebukt onder een extreem laag prijspeil. De politiek maakt het ons moeilijk met allerlei verzwarende maatregelen én legt een zware druk op onze schouders door verscherpt toe te zien op de arbeidsomstandigheden in de sector en de lat steeds hoger te willen leggen.”

Positief en actief!

Maar er was ook positief nieuws te melden over het jaar 2014. “Als enige branche is het ons gelukt om het bedrijfschap op tijd te beëindigen. Hulde voor dit huzarenstukje aan de directie van het Bedrijfschap Afbouw. Eveneens hulde voor de AFNL, die het voortouw neemt in ons gezamenlijk gevecht voor een gelijk speelveld en om het overkoepelend belang van mkb-ondernemers in bouw en afbouw continu bij politieke partijen onder de aandacht te brengen. We hebben het afgelopen jaar met AFNL samengewerkt en ‘samengewoond’; dat gaat prima en nu moeten we door én meters maken.” 

Gezonde vereniging

“Het jaar 2015 wordt beter, want het kan niet slechter dan 2014 en 2103”, schamperde de voorzitter. “U heeft een ambitieus bestuur en actieve sectoren! We gaan er vol voor en ondanks alle zware jaren bent u nog steeds onderdeel van een gezonde vereniging. Om het prijspeil te verbeteren, ligt er voor de bedrijfstak een actieve taak. Door innovatie en vooral kwaliteit te leveren. Weer u actief tegen het trage betalingsgedrag van aannemers en laten we daar bouwbreed actie tegen voeren. Het is onacceptabel dat u steeds langer op uw geld moet wachten.”

Kop niet in het zand steken

Afsluitend vroeg Van de Kant de werknemersvertegenwoordigers in de zaal om hulp: “We willen geen lagere lonen voor onze mensen, maar lagere lasten voor werkgevers. Cao-partijen kunnen níet de kop in het zand steken! Als daar geen goede afspraken over te maken zijn, dan kunnen we schijnzelfstandigheid niet meer weerstaan…”

De aanwezigen toosten op een gezond en positief jaar. Er werden contacten gelegd, plannen gemaakt en er waren warme woorden om er samen de schouders onder te steken. 

In Afbouwzaken 2 zullen we inhoudelijk meer vermelden over de bijeenkomst van NOA Jong Management.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid