NOA Menu
donderdag 21 december 2017

Goed jaar bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid

Bedrijfspensioenfondsen zijn de afgelopen jaren veelal negatief in het nieuws geweest. Door de economische crisis, maar vooral door de lage rentestand moesten premies stijgen en konden pensioenen niet worden aangepast aan de inflatie. Sterker nog, de inhoud van de regeling moest worden aangepast om enorme premiestijgingen te voorkomen.

Bouwpensioen

Ook het bedrijfstakpensioenfonds voor onze bedrijfstak bpfBOUW kon zich aan deze negatieve ontwikkeling niet onttrekken. Toch is er in 2017 een eerste trendbreuk opgetreden. De premie zal in 2018 niet stijgen en voor het eerst sinds jaren is er ook goed nieuws voor gepensioneerden. De pensioenen zullen met 0,59% worden geïndexeerd. Het is hopelijk een eerste stap naar algeheel herstel. Zoals u misschien weet, behoort bpfBOUW tot de vijf grootste fondsen van Nederland. In vergelijking met de andere fondsen binnen de top vijf zoals bijvoorbeeld ABP en PGGM is dat veruit de beste prestatie. BpfBOUW is er nog niet, maar de bedrijfstak mag blij zijn dat bpfBOUW zich op deze positieve manier van de andere fondsen in de top vijf van bedrijfspensioenfondsen onderscheidt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid