NOA Menu
donderdag 15 november 2018

Gevolgen laagwater voor de bouw

Door de lange droogte van afgelopen zomer is het waterpeil op veel plekken extreem laag. Over de Rijn kunnen per schip veel minder grondstoffen worden aangevoerd. Alternatieve transportmiddelen bieden geen oplossing, of zijn veel duurder. Wat doet u met de extra kosten, die u vanwege de laagwaterstand mogelijk doorberekend krijgt?

Laag Water

Het water is nog nooit zo lang zo laag geweest. Jaarlijks is er circa twee tot drie weken last van laagwater. Volgens een uitzending op BusinessNews Radio wordt van de 33 miljoen ton zand en grind die we in Nederland jaarlijks nodig hebben voor de bouw ruim zes miljoen ton per binnenvaartschip uit het Rijngebied aangevoerd. Door het lage water kunnen de binnenvaartschepen nu maar tot een derde worden geladen. De droge zomer heeft al tot schaarste aan grondstoffen en ook hogere transportkosten geleid.

Te weinig betonmortel voorradig

De betonindustrie anticipeert altijd wel op periodes van laagwater en legt reservevoorraden van zand en grind aan. Maar door de lange droogte raakten die buffervoorraden op. Betonmortel is hierdoor niet altijd leverbaar. Afgelopen tijd werden er meer grondstoffen over de weg vervoerd, maar dit loste het probleem ten dele op. Op een binnenvaartschip kan de hoeveelheid van zeker honderd vrachtwagens worden verscheept. Er zijn niet genoeg vrachtwagens om alles over de weg te vervoeren en transport per vrachtwagen is ook duurder. Transport via het spoor is ook geen oplossing, want het spoorschema zit zo strak in elkaar, dat een trein al een jaar van te voren moet worden ingepland. 

Oplossing is niet eenvoudig

Een oplossing zou kunnen zijn om veel zand en grind uit de Nederlandse bodem te halen, zodat de grondstoffen niet geïmporteerd hoeven te worden. Of zand en grind niet uit Duitsland, maar uit Scandinavië of van de Noordzeebodem halen. Die grondstoffen bevatten echter meer zout, waardoor het verhardingsproces wordt beïnvloed en daar zijn installaties in Nederland niet op ingesteld.

Juridische gevolgen

Lage waterstand geldt als een buitengewone omstandigheid, waardoor extra kosten onder voorwaarden aan de opdrachtgever mogen worden doorberekend als meerkosten. Of die voorwaarden ook voor u als NOA-lid gelden, hangt af van de inhoud van de overeenkomst met uw opdrachtgever of leverancier, maar ook of tijdig en goed wordt gewaarschuwd voor de prijsstijging. Als partijen er niet uitkomen, zal een prijsverhoging enkel door de rechter kunnen worden vastgesteld. Hou er wel rekening mee dat er altijd sprake zal zijn van ondernemersrisico. 

Berekenen in nieuwe contracten

Voor nieuwe contracten geldt dat daarin de prijsstijging verdisconteert zal moeten zijn, omdat de prijsstijging nu voorzienbaar is.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid