NOA Menu
woensdag 4 december 2013

Géén loonkostenstijging

NOA heeft samen met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en OnderhoudNL een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin we uitleggen waarom we niet blij zijn met de financiering van het besluit om malafide uitzendbureaus en schijnconstructies aan te pakken.

Géén Loonkostenstijging

Met het besluit van Minister Asscher om schijnconstructies en malafide uitzendbureaus verscherpt aan te pakken, zijn we dolblij. Uit onderzoek is gebleken dat oneerlijke concurrentie door werkkrachten uit Oost-Europa als grootste probleem wordt beschouwd. De aanpak wil minister Asscher echter financieren door de WW-premie te verhogen. Dat betekent een loonkostenstijging van 2 procent voor werkgevers in de bouw, tegen gemiddeld 1 procent voor het totale bedrijfsleven. Dit komt door de sectorpremie. 

Flexibel vóór vast

Als de Tweede Kamer het plan op deze wijze goedkeurt, vrezen NOA, AFNL en OnderhoudNL ervoor dat bedrijven steeds meer vast personeel buiten de deur zetten. Want veel bedrijven met werknemers in onze sectoren hebben door de nog steeds toenemende concurrentie moeite om het hoofd boven water te houden. Door een stijging van de loonkosten zullen bedrijven met eigen personeel nog meer op achterstand worden gezet. 

Hierdoor kunnen deze bedrijven niet anders dan het merendeel van het eigen personeel te ontslaan om vervolgens gebruik te moeten maken van het aanbod van goedkopere flexibele medewerkers.

Huiverig voor vast personeel

Daarom zijn wij ook geen voorstander van de vervroegde invoering van de verkorting van de WW en de transitievergoeding bij ontslag. Ook al trekken de bouwactiviteiten na 2014 aan, dan wil dat niet zeggen dat de prijzen net zo snel zullen stijgen als dat deze gedaald zijn. Bij toenemende werkzaamheden zullen bedrijven daarom meer gebruik gaan maken van flexibele medewerkers. Want opgedane ervaringen met ontslagprocedures, de hoge sectorpremie voor korte dienstverbanden en het verplicht gaan verstrekken van een transitievergoeding zullen bedrijven weerhouden om personeel in dienst te nemen. 

Loonkostenverschil

Er bestaat al een aanzienlijk verschil in loonkosten tussen medewerkers die betaald worden conform de cao en uitzendkrachten. Dit verschil zit hoofdzakelijk in het niet hoeven afdragen van premies sociale fondsen en de 2,5 maal lagere sectorpremie voor uitzendbedrijven.

Voorgestelde aanpak niet juist

NOA, AFNL en OnderhoudNL zijn dus positief over de ingezette maatregelen zoals het actieplan voor de aanpak van schijnconstructies en de aanpak van malafide uitzendbureaus beschrijft. Echter, het verhogen van premies voor bedrijven die wél de wet naleven, om bedrijven aan te pakken die dat verzuimen, is niet de juiste weg!

Onze gezamenlijke brief aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer biedt hierover uitgebreide toelichting.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid