NOA Menu
woensdag 10 februari 2016

Fouten in modelcontracten; NOA wacht met insturen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën geeft toe dat er fouten staan in de modelcontracten voor zzp'ers die de Belastingdienst heeft gecontroleerd. De bewindsman heeft daarom naar eigen zeggen spijt van een eerdere toezegging die hij gedaan heeft. Hij had namelijk laten vallen dat enkele modelcontracten voldoende waren voor alle sectoren om mee te werken. NOA wacht met het insturen van een modelcontract voor de afbouwsector tot alle onduidelijkheid is opgelost.

Wiebes heeft betrokken brancheorganisaties toestemming gegeven om modelcontracten te publiceren die alleen zijn getoetst op fiscaal relevante bepalingen. In de goedgekeurde modelcontracten heeft hij nu echter toch een aantal bepalingen opgemerkt, waarin bepaalde vrijwaringen voor opdrachtgevers zijn opgenomen die niet stroken met hun wettelijke aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Belangenorganisatie ZZP Nederland vond dergelijke vrijwaringen in contracten voor onder meer tennisleraren en muziekdocenten. Het contract stelt dat opdrachtnemers hun opdrachtgevers een vrijwaring moeten geven als de fiscus toch een naheffing oplegt. Wiebes stelt nu dat dit geen fiscaal relevante bepalingen zijn. "Ze zijn fout en moeten worden gecorrigeerd", reageerde hij. 

Modelcontracten vervangen VAR

Goedgekeurde modelcontracten moeten vanaf 1 mei de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. De contracten moeten van tevoren duidelijkheid geven over de relatie tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers. Als beide partijen volgens de overeenkomst werken, lopen zij geen risico op naheffingen of boetes. Als er toch sprake is van schijnzelfstandigheid, kan de fiscus een naheffing opleggen. Opdrachtgevers kunnen van de ondernemer alleen vragen om bij te dragen aan de loonheffing en werknemerspremies. Een bepaling waarbij de opdrachtgever alle lasten en kosten kan verhalen, is dus niet wettig. Wiebes heeft eerder toegezegd dat de modelcontracten in 2016 uitgebreid worden onderzocht door externe deskundigen.

Contract voor de afbouw nog niet ingediend

Omdat er veel onduidelijkheid is rondom de voorbeeldovereenkomsten heeft NOA de mogelijke overeenkomst voor de afbouwsector nog niet ter beoordeling aangeboden bij de Belastingdienst. Woensdag 17 februari 2016 vindt er weer overleg plaats met de Belastingdienst en zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen. 

Voor de volledigheid

De wet gaat in op 1 mei 2016, maar er is een overgangsfase tot 1 mei 2017 afgesproken voor het invoeren van de modelovereenkomsten. Er is dus geen reden voor paniek of overhaaste stappen. Natuurlijk proberen we wel om voor 1 mei 2016 een goede sectorale voorbeeldovereenkomst te hebben waar u mee aan de slag kunt. We houden u op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid