NOA Menu
donderdag 7 september 2017

Ervaren personeelstekorten bij groeiende werkgelegenheid bouw

Ondernemers zijn zeer positief over de ontwikkeling van de omzet, investeringen en werkgelegenheid. Zeker in de bouw is men positief over de werkgelegenheid, maar daarbij heeft men tegelijkertijd de zorg over ervaren personeelstekort. Het ondernemersvertrouwen heeft het hoogste punt sinds 2008 bereikt. Dat blijkt uit de nieuwste COEN-enquête.  

Personeelstekort

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen. Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Werkgelegenheidsgroei

Bedrijven zijn erg positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Eén op de drie bedrijven verwacht in het komende kwartaal een groei van de werkgelegenheid. Volgens de COEN-enquête zien vooral ondernemers in de zakelijke dienstverlening en de bouw groei in de werkgelegenheid. Dit leidt tegelijkertijd echter tot ervaren personeelstekorten. Eén op de zes bedrijven voelt zich belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten als gevolg van personeelstekorten. Ook in onze afbouwsectoren is menig bedrijf zoekende naar zowel vakkrachten als jongeren die het vak willen leren.

Bekijk de COEN-enquête, derde kwartaal 2017 

Ondernemersvertrouwen op hoog niveau

De grotere vraag naar personeel hangt onder andere samen met de aanhoudende groei in bedrijvigheid van het bedrijfsleven. Het  ondernemersvertrouwen, de sentimentsindicator voor ondernemend Nederland, is met 15,9 het hoogst sinds het begin van de meting eind 2008. Het vertrouwen onder de ondernemers in de bouwnijverheid en groothandel scoort daarin het best.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid