NOA Menu
woensdag 21 februari 2018

Energiebesparende maatregelen voor mkb verplicht, maar welke?

Op grond van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. In het Energieakkoord is afgesproken dat bedrijven hun gemeenten gaan informeren over de energiebesparende maatregelen die ze nemen.

Energiebesparende Maatregelen

Via een beknopt online vragenlijstje zullen bedrijven aan deze informatieplicht, die nog moet worden vastgelegd in het Activiteitenbesluit, kunnen voldoen. De bedoeling is mkb-ondernemers niet met te veel administratieve lasten op te zadelen, want die tijd kan dan beter worden besteed aan het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Gratis hulp

De maatregel geldt naar schatting voor zo’n 100.000 bedrijven, waarvan de meeste tot het mkb behoren. Onder de noemer 'Energiek Ondernemen' informeren MKB-Nederland en Essent de komende tijd ondernemers zowel via regionale en landelijke bijeenkomsten als online over mogelijke energiebesparende maatregelen, de kansen die energiebesparing biedt en de geldende verplichtingen. Bovendien biedt Essent in samenwerking met MKB-Nederland kosteloos een Energiescan  aan, om op deze manier ondernemers in staat te stellen zelf met energiebesparing en verduurzaming aan de slag te gaan. 

Sector gerelateerde lijsten met erkende maatregelen

De Wet milieubeheer verplicht het midden- en kleinbedrijf al om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Voor mkb-ondernemers is het echter niet altijd gemakkelijk om te weten om welke maatregelen het precies gaat. Daarom zijn er per sector lijsten  van erkende maatregelen die ondernemers kunnen nemen. Wie die maatregelen neemt, voldoet aan zijn verplichting. Vanaf 1 januari zijn er zeven nieuwe lijsten met erkende maatregelen energiebesparing toegevoegd aan bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Het gaat om de bedrijfstakken drukkerijen, papier & karton, bouwmaterialen, verf & drukinkt, tankstations & autowasinrichtingen, meubels & hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Bekijk hier de tabel bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing

Energiebesparing (1)

Illustratie: RVO

Geen omkering van bewijslast

Naast de inspanningsverplichting komt daar nu ook nog een informatieplicht bij. De online checklist moet echter nog worden ontwikkeld. ‘Van een omkering van de bewijslast is geen sprake in de Uitvoeringsagenda 2018 van het Energieakkoord’, aldus ondernemersorganisatie MKB-Nederland. ‘Men wil voorkomen dat er een enorme bureaucratische rompslomp ontstaat. Die energie kunnen bedrijven beter besteden aan het indraaien van ledlampen, het aanbrengen van isolatie en andere nuttige maatregelen.’ Alle erkende maatregelen voor energiebesparing met doelmatig beheer en onderhoud per bedrijfstak zijn beschikbaar. Om snel de juiste lijst voor een bedrijfstak te vinden, zijn nu alle lijsten per bedrijfstak overzichtelijk in een tabel gezet. Het totale aantal beschikbare lijsten komt hiermee op 19. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid