NOA Menu
woensdag 23 september 2015

Eerste Kamer verzocht om aanscherping van wet DBA

Op 29 september behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze moet de wet BGL (Beschikking Geen Loonheffing) gaan opvolgen. Volgens NOA en AFNL moet de wet, zoals die nu voorligt, verder worden aangescherpt, om te voorkomen dat ongewenste schijnconstructies met goedkope arbeidsrelaties in de hand worden gewerkt. Zonder aanpassingen legaliseert de wet mogelijke vormen van schijnzelfstandigheid en dat is juist wat AFNL en NOA niet wenselijk achten voor het mkb in bouw en afbouw.

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties moet aangepast

Door de slechte situatie in de bouw heeft de uitzendsector een nieuwe markt ontdekt. Veel vaste werknemers zijn de afgelopen jaren ontslagen, waardoor veel meer flexibele krachten worden ingezet. Uitzendorganisaties lenen nu werklozen, die de maximale duur van de WW hebben bereikt, uit als ZZP-ers. Dat gebeurt tegen een aanzienlijk lager tarief dan dat van een uitzendkracht of payroller. Er is sprake van schijnzelfstandigheid, want de zzp-er mag niet zelf zijn uurtarief bepalen en werkt zelfs met urenbriefjes. 

NOA en AFNL willen dat de huidige beperkende rol van detacheerders / uitzenders zoals deze nu in het wetsvoorstel staat,  gehandhaafd blijft: bemiddelen is prima, maar de uitzendsector moet geen zzp-ers kunnen uitlenen op basis van een zogenaamde tussenkomst overeenkomst. Dit kan in de Wet DBA geregeld worden. Zo niet, dan heeft de nieuwe wet geen invloed op de bestrijding van de schijnzelfstandigheid, terwijl deze hiervoor juist bedacht is. Daarom hebben we een brief naar de Eerste Kamer gestuurd, waarin ons standpunt nader wordt uitgelegd. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid