NOA Menu
donderdag 14 december 2017

Duidelijkheid over werkingssfeer CAO in bedrijfstak natuursteen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een besluit genomen over de CAO’s van Afbouw en Vakwerkbedrijven en middels publicatie in de Staatscourant is vastgesteld dat vanaf 12 december 2017 alle natuursteenbedrijven onder de CAO Afbouw (bedrijfstakeigenregelingen) vallen.

Duidelijkheid Over Werkingssfeer Cao Paars (1)

CAO-partijen Afbouw (NOA, FNV en CNV) en de CAO Vakwerkbedrijven (Di-Stone en LBV) hadden al enige tijd discussie over vooral de overlapping in werkingssferen tussen beide CAO’s in de natuursteenbranche. Veelvuldig onderling overleg bood geen uitkomst, waardoor CAO-partijen Afbouw zich genoodzaakt voelden een gesprek op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te vragen. Het ministerie heeft CAO-partijen Afbouw op basis van het “beleid algemeen verbindend verklaren CAO” in het gelijk gesteld. NOA is representatief verklaard voor de gehele bedrijfstak Afbouw, waaronder ook de bedrijfstak Natuursteen valt. 

Officieel besluit

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 december jl. in de Staatscourant het besluit gepubliceerd, dat vanaf 12 december 2017 alle natuursteenbedrijven onder de CAO Afbouw (bedrijfstakeigenregelingen) vallen. Voor de bedrijven die op 7 december jl. lid waren van Di-Stone geldt dat aan hen uitstel is verleend tot 1 maart 2018. Het volledige besluit staat op Overheid.nl. NOA is zeer verheugd over de beslissing van het Ministerie. Het staat nu vast dat er voor de gehele sector Afbouw - waaronder ook natuursteen valt - één CAO geldt. Prettig en duidelijk, want dit voorkomt dat er een concurrentiestrijd kan ontstaan op arbeidsvoorwaarden. 

CAO-Afbouw

Voor NOA-leden zal er niets veranderen. Alle leden van de hoofdsector ABN Natuursteen volgden al de CAO-Afbouw. Bedrijven, die geen lid zijn van NOA, maar wel werkzaam in de natuursteenbedrijfstak, komen met onmiddellijke ingang onder de CAO-bedrijfstakeigenregelingen van de Afbouw te vallen. Vanaf 1 maart 2018 geldt dat in beginsel ook voor de leden van Di-Stone. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid