NOA Menu
woensdag 22 juni 2016

Dringend verzoek om politieke “dadendrang” middels verkiezingsnotitie

NOA en AFNL hebben een gezamenlijke ‘verkiezingsnotitie’ gemaakt voor alle Tweede Kamerfracties en de verkiezingsbureaus van de politieke partijen. Met het oog op de komende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben we aangegeven dat het nieuwe kabinet straks daden bij woorden moet gaan voegen.

Verkiezingsnotitie

Onder de titel ‘Is het MKB in Bouw, Afbouw en Infra een knuffelbeest, of bindende kracht en bron van welvaart?’ geven we in de notitie een aantal urgente punten én doen wij een dringend beroep op “dadendrang” die verkiezingsbeloften ontstijgt. 

Geen woorden, maar daden!

Waarom zeggen politieke partijen toch altijd dat ze het midden- en kleinbedrijf goedgezind zijn, er grote sociaal-economische en culturele waarde aan hechten en zich de wensen en noden van kleine en middelgrote bedrijven zeer aantrekken? NOA en AFNL staan allerminst te juichen over wat er in de afgelopen jaren concreet voor het mkb is gedaan. Natuurlijk, bakken vol aandacht en heel veel woorden, maar als er echte keuzes moesten worden gemaakt, schoof het kabinet de hete brei schielijk voor zich uit. Daarom is in een uitgebreide notitie voor alle politieke partijen inzichtelijk hoe ze het mkb - en dan de bouw, afbouw en infrabedrijven in het bijzonder - komende jaren écht kunnen gaan helpen. 

Download de verkiezingsnotitie

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid