NOA Menu
woensdag 14 september 2016

Download nu modelovereenkomst Afbouw!

Na (te) lang wachten en uitgebreid overleg met de Belastingdienst, is de modelovereenkomst Afbouw voor het werken met ZZP-ers door de Belastingdienst akkoord bevonden.

Modelovereenkomst afbouw nu te downloaden

Wet DBA

De modelovereenkomst is een gevolg van de per 1 mei jl. ingevoerde Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) waarbij de VAR (en daarmee de vrijwaring voor opdrachtgevers) is komen te vervallen. Opdrachtgevers zijn hierdoor weer (mede) verantwoordelijk gemaakt voor het werken met ZZP-ers. Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers zich in principe vrijwaren voor het inhouden en afdragen van loonheffing en premies bij het werken met ZZP-ers.

Officieel goedgekeurd

U kunt daarbij nu gebruik maken van de modelovereenkomst Afbouw die NOA samen met sociale partners heeft ontwikkeld. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst na veelvuldig overleg met sociale partners nu definitief met een bevestigingsbrief goedgekeurd. Dit betekent dat u er thans ook echt mee aan de slag kunt.

Belangrijke onderdelen

De modelovereenkomst Afbouw sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk. Dit uiteraard binnen de grenzen van de wet. De modelovereenkomst wordt ook nog op de website van de Belastingdienst gepubliceerd, waarbij de voor hen van belang zijnde onderdelen geel gearceerd zijn. De Belastingdienst heeft reeds aangegeven dat dit nog enige tijd kan duren, maar in de tussentijd kunt u natuurlijk al wel gebruik maken van onze modelovereenkomst. Het nummer waarmee de overeenkomst bij de Belastingdienst geregistreerd staat, is 90516.40170.

Correcte verwijzing naar modelovereenkomst

Om de sectorale modelovereenkomst te gebruiken, is het niet nodig en/of verplicht om een papieren versie met formele handtekeningen te hebben. U kunt in een onderaannemingsovereenkomst, of zelfs in een mail met een opdrachtbevestiging, volstaan met een verwijzing naar de modelovereenkomst Afbouw. Belangrijk is dat u verwijst naar het nummer en de beoordelingsdatum. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst: 

“Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 augustus 2016 onder nummer 90516.40170 beoordeelde overeenkomst.” 

Vrijwaring

Het gebruik van de modelovereenkomst geeft in principe vrijwaring voor maximaal 5 jaar. Dat is echter alleen het geval als u in de praktijk net zo werkt als in de modelovereenkomst staat aangegeven. Raadpleeg daarom de toelichting onder de modelovereenkomst waarin staat aangegeven hoe u bepaalde zaken moet uitleggen. Bij de modelovereenkomst Afbouw is ook een voorbeeld opdrachtbeschrijving gevoegd waarmee u beknopt vastlegt wat de opdracht inhoudt.

Aanvullende informatie

Over de wijze waarop u met de modelovereenkomst, de toelichting en de opdrachtbeschrijving kunt omgaan, zullen wij u binnenkort nader informeren en voorlichten. Dit zal gebeuren via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, in ons vakblad Afbouwzaken en middels een aantal bijeenkomsten in het land. De data hiervoor moeten nog definitief worden vastgesteld. NOA-leden ontvangen hiervoor zo spoedig mogeliijk een uitnodiging. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met ons secretariaat op telefoonnummer 0318-547373.

Download de modelovereenkomst Afbouw met toelichting en opdrachtbeschrijving.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid