NOA Menu
donderdag 30 november 2017

De Markt- en bedrijfseconomische analyse: nuttig of noodzaak?!

Het Economisch instituut voor de Bouw (EIB) heeft u vorige maand een vragenformulier gestuurd over uw huidige en verwachte bedrijfseconomische situatie. Met behulp van uw antwoorden wordt er een rapportage gemaakt van recente en toekomstige marktontwikkelingen. Voor een waarheidsgetrouw beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers het formulier invullen. Als dank ontvangt u de rapportage mét een individueel overzicht.

Marktstudie

Wij kunnen ons voorstellen dat u wars bent van alle onderzoeken en vragenlijsten. U moet al zoveel, bent druk en dan dit ook nog? Meedoen is echter belangrijk, dus daarom verzoeken we u vriendelijk om het vragenformulier, als u dit nog niet had gedaan, alsnog ingevuld in te sturen. Heel graag vóór 8 december a.s..

Meedoen is belangrijk voor overkoepelend beleid

Als heel veel bedrijven het formulier invullen, worden de cijfers in de rapportage steeds betrouwbaarder. Niet alleen voor het Technisch Bureau Afbouw, die het EIB opdracht heeft gegeven het onderzoek uit te voeren, ook voor NOA en andere instanties zijn representatieve cijfers noodzakelijk. “We krijgen en houden graag een helder inzicht in de verschillende sectoren waar NOA voor staat”, vertelt Hendrik Ruys, voorzitter van NOA. “Ook TBA en aanpalende organisaties kunnen hun beleid beter sturen met een onderbouwing op cijfers. Maar ook voor investeerders zoals banken worden de trends en ontwikkelingen, die uit het onderzoek naar voren komen, gebruikt. We hebben de medewerking van ondernemers écht nodig, omdat we de informatie nergens anders vandaan kunnen halen.” 

Voor groot en klein

De benchmark is er voor alle ondernemers in de afbouw: of u nu zonder of met personeel werkt. Er is onderscheid gemaakt in de vragen die aan ZZP’ers worden gesteld en die ondernemers met personeel in dienst krijgen voorgeschoteld. Daardoor bent u sneller klaar met het invullen van het formulier en krijgt u een individueel rapport terug dat op uw eigen activiteiten aansluit. Omdat de cijfers uitgesplitst worden in de sectoren stukadoren, wand- en plafondmontage, vloerenbedrijven, terrazzobedrijven, natuursteen en blokkenstellers, wordt het geen ‘appels met perenvergelijk’. 

EIB helpt

Ziet u de meerwaarde van het onderzoek in, maar heeft u eigenlijk helemaal geen zin om voor het invullen van de vragenlijst in uw jaarrekening te moeten duiken? Het EIB helpt u graag een handje: als u kopieën van uw resultatenrekening en balans uit de jaarstukken van 2016 meestuurt, dan kunt u veel vragen van het formulier overslaan. Uiteraard is de vertrouwelijkheid van uw gegevens strikt gewaarborgd. Individuele gegevens worden door EIB beslist niet aan derden verstrekt, ook niet aan het Technisch Bureau Afbouw. Als u eerst meer informatie over het onderzoek wilt, dan kunt u contact opnemen met de heer Jeffrey Kok van het EIB, telefoonnummer 020-205 16 16 of stuur hem een e-mail.  

Vragenformulieren

Print uw formulier en retourneer dit (met bijlagen) kosteloos aan:

EIB
Antwoordnummer 3108
1000 WB Amsterdam
Mailen mag ook aan jkok@eib.nl 

Vragenlijst bedrijven met personeel 

Vragenlijst ondernemers zonder personeel

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid