NOA Menu
dinsdag 7 maart 2017

De Bouwagenda

“NOA zit in de Bouwcoalitie van Bernard Wientjes”

Op initiatief van de regering is voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes aanvoerder van de ‘Taskforce Bouw’. Nog voor de verkiezingen moet hij samen met zo’n 50 relevante partijen uit de hele bouwketen een compact plan aanleveren om het nieuwe kabinet handvatten te geven waarmee ze gebouwd Nederland toekomstbestendig kunnen maken.

Bouwagenda

Fotograaf: René van den Burg

Minister Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infra en Milieu) en Blok (toen nog voor wonen) beseften zich dat een gezonde bouwsector noodzakelijk is om de doelstellingen uit het getekende Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. De bouw moet structureel veranderen: 

  • van aanbod- naar vraag georiënteerd
  • van nieuwbouw naar vernieuwbouw
  • om nieuwe financieringsmodellen en circulaire businessmodellen te ontwikkelen
  • om de mogelijkheden van ICT en digitalisering beter te benutten. 

‘Grote maatschappelijke uitdagingen’

Daarom is Bernard Wientjes, voormalig voorzitter van VNO-NCW, benoemd om samen met alle relevante bouwpartners te bedenken hoe de sector dit kan realiseren. Daarbij moet een antwoord worden gevonden op ‘grote maatschappelijke uitdagingen’, zoals de ministers dit zelf noemen: In 2030 moet Nederland alleen nog maar energieneutraal bouwen en in 2050 mag er alleen nog maar circulair gebouwd worden. Een flinke verandering in hoe er ge- en verbouwd moet worden dus. Het nieuwe kabinet moet meteen maatregelen nemen, anders worden de Europese afspraken van het Klimaatakkoord nooit gehaald. 

Eén plan van alle bouwpartners tezamen 

Wientjes verzamelde daarom allemaal bouwpartners om zich heen en vormde daarmee ‘De Bouwcoalitie’. Kennispartners, de financiële sector, beleidsmakers, onderwijs en voorzitters van bouw gerelateerde brancheverenigingen werden gevraagd mee te werken om een goed plan te schrijven. Hendrik Ruys is als voorzitter van NOA onderdeel van De Bouwcoalitie: “Wientjes gaat voortvarend te werk. Het is een flinke klus om met zoveel partijen in een paar maanden tijd alle grote lijnen uit te werken! Heel slim heeft hij zeven hoofdthema’s gevormd en daarbij groepsleiders aangesteld. Zo is er onder meer een thema ‘anders bouwen’ en ‘innovatie’. Wientjes is ook zelf met me komen praten over relevante zaken voor afbouwers.”

Aanpak vraagt om nieuwe financieringsmodellen

“Het plan moet al heel snel klaar, want het eerste doel is dat het nieuwe kabinet de voorstellen direct in het regeerakkoord op kan nemen”, legt Hendrik Ruys uit. “Er is eigenlijk geen tijd te verliezen, want die Europese afspraken liegen er niet om. Anders gezegd: er kan niet langer gewacht worden om veranderingen door te voeren. De regering heeft de bouwsector hard nodig om het Klimaatakkoord te realiseren. Andersom stellen wij - als Bouwcoalitie - dat daarvoor ook andere financieringsmodellen nodig zijn om consumenten/woningbezitters te overtuigen om mee te doen. Als je een willekeurige huiseigenaar nu vraagt of hij gevelisiolatie wil aanschaffen, of op vakantie wil, dan kiest hij voor het laatste. Dan kunnen we in de bouw innovatieve en energiebesparende oplossingen aanbieden wat we willen, maar dan komen we er samen natuurlijk nooit. Bij elkaar genomen is het dus best een ingewikkelde opgave.”

Concepten vertalen naar de praktijk

Tot nu toe wordt er nog vrij conceptueel gedacht. “Allereerst moeten de grote lijnen uitgewerkt worden”, legt Ruys uit. De groepsleiders zijn inmiddels ook al bezig om met allerlei praktijkmensen brainstormsessies te houden. Hoe kunnen die concepten gerealiseerd worden en wat komt daar allemaal bij kijken? Ik ben blij dat we voor onze sector aan tafel zitten, want het plan heeft ongetwijfeld straks ook gevolgen voor afbouwers. Het zal ons verplichten om op een andere manier ons werk te gaan evalueren. Een term als ‘total cost of ownership’ wordt alleen maar belangrijker. We zullen ook van tevoren aan moeten kunnen tonen wat ons werkt voor 30 jaar lang betekent inclusief onderhoud. De circulaire economie, een term waarvan we nu nog vaak zeggen dat die er ooit toe gaat doen, kan hierdoor al heel snel belangrijk worden: hoe wordt ons afval weer grondstof en hoe ziet de CO2-ladder van een afbouwbedrijf er uit? Het zal om een nieuwe manier van denken vragen. Een uitdaging denk ik persoonlijk, want daarmee stappen we eindelijk af van het idee ‘dat we het toch altijd al zo gedaan hebben’. Bedrijfsblindheid, wat er ook in de beste bedrijven in sluipt, moet dan continu bewaakt worden. De bouw moet wakker worden!” 

Hoge verwachtingen van Bouwagenda

De Bouwagenda moet op 15 maart 2017, pal voor de verkiezingen, klaar zijn. De ambities zijn hoog en er moet veel gebeuren, want het plan moet de bouw een echte topsector gaan maken. Betere samenwerking en bouwen vanuit de klant. Een mooie gedachte. Als de Bouwagenda voor 2017-2021 gepresenteerd is komen we er in uw vakblad uiteraard op terug.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid