NOA Menu
woensdag 29 maart 2017

De Bouwagenda door Wientjes gepresenteerd aan kabinet

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart 2017 het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. Donderdag 30 maart komt Wientjes zijn Bouwagenda toelichting in het Cobouw Café van de Vloerendag bij NOA.

Bouwagenda gepresenteerd

De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. 

Immense verduurzaming nodig

Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen. 

Actiegerichte agenda voor nieuw kabinet

Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: “Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen is de bouw van groot economisch belang. Met deze bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ik ben dan ook blij met deze actiegerichte agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden voor een nieuw kabinet.” 

Renoveren en verduurzamen

In De Bouwagenda zijn 11 ‘Road Maps’ benoemd, die komende tijd verder moeten worden uitgewerkt. Ook zijn er 6 overkoepelende thema’s, zoals circulair bouwen, digitalisering en informatisering, ontwerpkwaliteit en samenwerken vanuit vertrouwen.

Concrete plannen zijn onder andere: 

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen 
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn
  • uniform inzichtelijk maken van vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur 

Revolutie nodig

Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong en ruim baan voor innovatie nodig, aldus Wientjes. “Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Bernard Wientjes komt zijn Bouwagenda donderdag 30 maart toelichten in het Cobouw Café dat vanaf circa 16.00 start tijdens de Vloerendag bij NOA in Veenendaal. 

The making of

Ruim 50 partijen hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan De Bouwagenda. NOA-voorzitter Hendrik Ruys vertegenwoordigt de afbouwsectoren. Tezamen met bouwcollega’s, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen gaf hij zijn inbreng. Bekijk de video-impressies van de Bouwcoalitie bijeenkomt & The making of van de Bouwagenda:

NOA Webtv video: Bouwcoalitie & Taskforce bijeenkomst

NOA Webtv video: ‘The making of De Bouwagenda’

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid