NOA Menu
woensdag 21 februari 2018

Compensatie bij zieke werknemer

Werkgevers worden vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd als zij langdurig zieke werknemers willen ontslaan. Dat schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in antwoord op Kamervragen van de SP.

Tranisitievergoeding Zieke Werknemer

De maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers die na die datum de transitievergoeding hebben verstrekt, kunnen aanspraak maken op de compensatie als aan de voorwaarden is voldaan. Op die manier hoopt het kabinet de problematiek rond zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’ of ‘spookcontracten’ aan te pakken.

Slapend dienstverband

Uit cijfers van verschillende rechtsbijstandverzekeraars blijkt namelijk dat duizenden werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn, te maken hebben met een ‘slapend’ dienstverband waarin geen loon wordt doorbetaald. Werkgevers gebruiken deze truc om te voorkomen dat een forse transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst na twee jaar stopt. Bedrijven zijn nu nog verplicht om het salaris van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. En als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wil opzeggen, moet ook nog een transitievergoeding worden betaald. Om dat te omzeilen houden ze de werknemer in dienst, al is alleen dan op papier nog sprake van een arbeidsovereenkomst.

Niet risicoloos

Het in dienst houden van arbeidsongeschikte werknemers is nu nog wettelijk toegestaan. Maar helemaal risicoloos is het niet voor werkgevers. Allereerst bestaat de mogelijkheid dat de werknemer zich op enig moment weer beter meldt. De werkgever zal dan weer aan de re-integratie verplichtingen moeten voldoen en eventueel arbeid moeten aanbieden. Ook het bedrag van de transitievergoeding loopt hoger op, omdat de periode waarover de transitievergoeding moet worden berekend langer wordt. Uiteindelijk kan dit duurder uitpakken dan het niet hoeven betalen van een transitievergoeding.

De regering wil nu dat er een oplossing komt voor het probleem en heeft een wetsvoorstel ingediend. Koolmees in zijn Kamerbief: “Ik streef ernaar om de maatregel met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden”.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid