NOA Menu
woensdag 15 april 2015

CAO-partijen afbouw spreken aangepaste lonen voor leerlingen af

NOA en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over lonen en tarieven voor leerlingen. De tarieven voor inleen van een leerling via een samenwerkingsverband van STUC werk en leren zijn aantrekkelijk. Ook het brutoloon van een leerling, die door een individueel leerbedrijf wordt opgeleid, blijft gelijk.

cao lonen leerlingen afbouw

De bedrijfstak afbouw heeft in de afgelopen jaren een enorme daling van leerlingen gekend. De oorzaken zijn bekend. De crisis heeft zijn sporen in de bouw en afbouw nagelaten. Toch zijn vriend en vijand het er over eens dat de bedrijfstak in de toekomst behoefte heeft aan geschoolde medewerkers. NOA heeft aangegeven dat de oude in de cao gehanteerde bedragen er toe zullen leiden dat geen bedrijf meer leerlingen in dienst zal nemen. Gelukkig bleken vakbonden gevoelig te zijn voor onze argumenten. Wij hebben afgesproken dat de dispensatieregeling, zoals die vorig jaar van toepassing was, ook voor de instromers in het komend schooljaar gehanteerd kunnen worden. 

Dit betekent dat de leerlingen recht hebben op de volgende bruto-lonen. Dit zijn de bruto lonen exclusief werkgeverslasten en premies bedrijfstak eigen regelingen:

Brutouurloon leerlingen afbouw (dispensatie cao Afbouw) excl. loonkosten (o.a. vakantierechten, pensioenpremies, kosten gereedschap/kleding/PBM, VCA, cursus)

    Niveau 2 Niveau 2
    1e jaar 2e jaar
16 t/m 20 jaar   € 6,00 € 7,50
21 / 22 jaar   € 8,00 € 8,25
23 jaar en ouder   € 9,50 € 9,75

 

    Niveau 3 Niveau 3
    1e jaar 2e jaar
18 t/m 20 jaar   € 8,50 € 9,00
21 / 22 jaar   € 9,00 €  9,50
23 jaar en ouder   € 10,50 € 11,00

Gebruik maken van Samenwerkingsverbanden “Stuc werk en leren”

Veel bedrijven willen graag leerlingen te werk stellen, maar willen de leerlingen om een veelvoud van redenen niet in dienst nemen. Steeds vaker zien we dat het betrekken van een leerling van een Samenwerkingsverband dan een reële optie is. Als leerbedrijf hoeft u de leerling dan niet op de loonlijst te zetten, want de leerling is in dienst van een Samenwerkingsverband. De problemen die met het werkgeverschap samenhangen, komen geheel voor rekening van het Samenwerkingsverband. Als werkgever betaalt u alleen voor de uren dat u de leerling afneemt, waarover u afspraken maakt met het Samenwerkingsverband. 

Regelmatig vernemen wij bezwaren van werkgevers vanwege de onduidelijkheid over de uitleentarieven. De landelijke Federatie Stuc werk en leren heeft in samenwerking met de Samenwerkingsverbanden en met instemming van NOA en de vakbonden de volgende inleentarieven voor de werknemers/leerlingen vastgesteld:

Tariefstelling voor leerbedrijven (afwijking per swv 5%)

    Niveau 2 Niveau 2
    1e jaar 2e jaar
16 t/m 20 jaar   € 14,00 € 17,00
21 / 22 jaar   € 18,00 € 19,00
23 jaar en ouder   € 21,00 € 22,00

 

    Niveau 3 Niveau 3
    1e jaar 2e jaar
18 t/m 20 jaar   € 19,00 € 20,00
21 / 22 jaar   € 20,00 € 21,00
23 jaar en ouder   € 23,00 € 24,00

 

BOL afspraken (stagevergoeding, géén cao)
     
Stagevergoeding leerling   € 3,00 en PBM/Kleding/Gereedschap e.d.
Tarief leerbedrijf   € 8,00

BOL is de kweekvijver voor de BBL met de bedoeling dat het na maximaal 1 jaar BBL-ers worden

Neem contact op met Samenwerkingsverband in uw regio

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een leerling via een samenwerkingsverband op te leiden, neem dan contact op met het Samenwerkingsverband bij u in de regio. NOA werkt hard aan een landelijke dekking van Samenwerkingsverbanden. Helaas bestaat nog niet in iedere regio van het land een Samenwerkingsverband. Als u daar meer informatie over wenst, kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Veenendaal. 

De Samenwerkingsverbanden voor de afbouw zijn gevestigd in:

Stuc Noord-Nederland
Contactpersoon: Frans Buwalda
Opleidingslocatie Purmerend
Opleidingslocatie Assen
Telefoon: 0592-266068
E-mail: noordnederland@stucwerkenleren.nl

Stuc Oost-Nederland
Contactpersoon: Hein Polinder
Opleidingslocatie Zutphen
Telefoon: 088-0031600
E-mail: oostnederland@stucwerkenleren.nl

Stuc Zuidwest-Nederland
Contactpersoon: Jan den Engelsman
Opleidingslocatie Rotterdam
Opleidingslocatie Goes
Opleidingslocatie Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-213555
E-mail: zuidwest@stucwerkenleren.nl

Stuc Zuid-Nederland
Contactpersoon: John Broeders
Opleidingslocatie Rijen
Opleidingslocatie Rosmalen
Telefoon: 073-6458108
E-mail: zuidnederland@stucwerkenleren.nl

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid