NOA Menu
woensdag 13 april 2016

Cao-partijen Afbouw geven persbericht uit over sectorale Modelovereenkomst

Vandaag is door de secretaris van cao-partijen Afbouw een persbericht uitgegeven over de nieuwe Modelovereenkomst. NOA, FNV en CNV Vakmensen hebben gezamenlijk een modelovereenkomst voor de sector en individuele bedrijven gemaakt. Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Vanaf dat moment kunnen opdrachtgevers en zzp’ers de sectorale ZZP-Modelovereenkomst Afbouw gebruiken.

Persbericht sectorale Modelovereenkomst

Opdrachtgevers en zzp’ers in de afbouw kunnen gebruiken maken van deze overeenkomst, zodat zij vooraf zekerheid hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo weten zij dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Als zij in de praktijk daadwerkelijk volgens een modelovereenkomst werken, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en ontvangt geen uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Belastingdienst moet goedkeuren

Op dit moment ligt de modelovereenkomst voor de afbouw ter goedkeuring bij de Belastingdienst. Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen. Omdat er nu al veel vragen zijn over het toepassen van de modelovereenkomst Afbouw in de praktijk, zullen we (onder voorbehoud) in mei diverse informatiebijeenkomsten houden waar alle voorkomende vragen worden behandeld. Natuurlijk krijgt u daar dan ook de goedgekeurde Modelovereenkomst om te gaan gebruiken. Zodra deze door de Belastingdienst is goedgekeurd, zullen wij alle leden die uiteraard alvast digitaal toesturen en op de website van NOA plaatsen.

Lees er alvast meer over op onze nieuwspagina en ons online kenniscentrum

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid