NOA Menu
donderdag 15 februari 2018

Alle natuursteenbedrijven vallen nu onder de CAO bedrijfstakeigen regelingen, afgesloten door NOA met FNV en CNV

Wij hebben u al eerder medegedeeld dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid NOA ziet als de representatieve werkgeversorganisatie voor de Afbouw. Daaronder vallen de bedrijfstakken stukadoren- en afbouw, vloeren- en terrazzo, plafond en wand en natuursteen.

Cao Natuursteen

Vooral ten aanzien van de laatste bedrijfstak bestond lange tijd onduidelijkheid omdat ook de organisatie Di-Stone een verzoek tot algemeen verbindendverklaring (AVV) van de CAO had ingediend. Door de uitspraak van het ministerie is er nu duidelijkheid geschapen. Leden van Di-Stone hebben nog uitstel gekregen tot 1 maart 2018 om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. CAO-partijen afbouw voeren overleg met Di-Stone over de gevolgen van de nieuw ontstane situatie.

Wat betekent de nieuwe situatie?

Alle bedrijven in de natuursteensector moeten vanaf 1 januari 2018 de regelingen van de CAO-bedrijfstakeigenregelingen - afgesloten door NOA-FNV/CNV - naleven. Voor Di-Stone-leden geldt die verplichting vanaf 1 maart 2018. De natuursteenbedrijven die lid zijn van NOA voldeden al aan deze verplichting. De ongeorganiseerde natuursteenbedrijven moesten al vanaf 1 januari aan de verplichtingen voldoen. Vanaf 1 maart geldt deze verplichting ook voor de leden van Di-Stone. De uitvoeringsorganisatie APG zal deze bedrijven aanschrijven en hen informeren over de nieuwe verplichting.

Arbeidsvoorwaarden CAO

De cirkel is nog niet helemaal rond. Momenteel voeren NOA en FNV/CNV besprekingen over vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden CAO. Als deze besprekingen zijn afgerond zal een verzoek tot algemeen verbindendverklaring (AVV) van deze CAO worden ingediend. Als het ministerie in navolging van de Bedrijfstakeigen regelingen CAO besluit om ook deze CAO algemeen verbindend te verklaren moeten alle natuursteenbedrijven de CAO afgesloten door NOA en FNV-CNV naleven.  

Voor leden van NOA is dat geen nieuws. Voor de ongeorganiseerde bedrijven en leden van Di-Stone is dat wel nieuw. Voor de gehele bedrijfstak natuursteen geldt dan dat er dan qua arbeidsvoorwaarden “eenheid van tenue” gaat ontstaan. NOA is blij met deze ontwikkeling omdat wij concurrentie op arbeidsvoorwaarden altijd onwenselijk hebben gevonden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid