NOA Menu
woensdag 19 april 2017

Bouwen aan de kwaliteit van leven

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart 2017 het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet.

Presentatie Bouwagenda

De Bouwagenda is geïnitieerd door het kabinet Rutte II. “Want de bouwsector moet versterkt worden zodat er oplossingen kunnen worden geboden voor maatschappelijke uitdagingen.” Een mooie politieke volzin, maar wij zijn liever van de praktijk. Dan betekent het: Nederland moet de doelstellingen uit het getekende klimaatakkoord van Parijs halen en daarvoor is een gezonde bouwsector nodig. Minister Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infra en Milieu) en Blok (toen nog voor wonen) gaven daarom voormalig VNO-NCW voorman Bernard Wientjes de opdracht om tezamen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid een meerjarig plan te maken. Hoe krijgen we een toekomstbestendige infrastructuur, hoe voeren we de vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden door en hoe integreren we ICT- en datatoepassingen in de bouw? 

Grote uitdagingen

Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce, overhandigde de eerste exemplaren van het visiedocument op 28 maart aan de ministers Kamp en Plasterk. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met 50% en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen. 

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Concreet gaat de agenda uit van de bouw van 1 miljoen nieuwe energieneutrale huizen en renovatie van nog eens 1 miljoen bestaande woningen. Het binnenklimaat in scholen moet verbeteren en de vervanging van infrastructuur kan veel slimmer en moet robuuster. Volledig andere bouwmethodes moeten het mogelijk maken om schaalsprongen te maken en de productiviteit met maar liefst 30 procent te verhogen.

De bouwrevolutie

“Het realiseren van die grote maatschappelijke opgave vergt een revolutie in de bouw op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, functionaliteit en digitalisering”, sprak Wientjes. “Best ingewikkeld, maar het kan! Er is een radicale versnelling nodig. In systeemdenken, in het leveren van kwaliteit en dan wel met oog voor ieders belang. Daarom is ook een schaalsprong nodig bij de toepassing van innovatieve technieken. Een kostbare maar zeer waardevolle investering, want het gaat om het ontwikkelen van betere, snellere en goedkopere methodes die straks structureel zullen worden toegepast.”

Kabinet nodig voor de euro’s 

Met een schuin oog keek Wientjes daarom tijdens zijn presentatie al naar het nieuwe kabinet die 7 miljard euro op tafel moet leggen om de innovatie van de grond te trekken en de vergroening te subsidiëren. De oud-topman van VNO-NCW beseft terdege dat de uitvoering van De Bouwagenda pas de echte revolutie op gang kan brengen. Ook de vele bouwers in Nieuwspport, die aanwezig wilden zijn bij de presentatie van het visiedocument, hebben nog wel hun bedenkingen bij het geheel. Hoe past zo’n revolutie bij risico’s, orderportefeuilles en aanbestedingen? Ook daar zal het nieuwe kabinet snel flinke stappen in moeten maken. 

Steun moet nu wel volgen

Al eerder verwoordde NOA-voorzitter Hendrik Ruys in uw vakblad dat het een ambitieus traject is, wat door Wientjes voortvarend werd opgepakt. Na zijn presentatie in Nieuwspoort Den Haag kreeg Wientjes van de inmiddels demissionaire ministers Kamp en Plasterk vertrouwen toegezegd. Zij twijfelen er niet aan dat het nieuwe kabinet zijn steun zal geven aan de Bouwagenda. 

Thema’s van de Bouwagenda

De Bouwagenda is een visiedocument voor het nieuwe kabinet, met elf Roadmaps en zes overkoepelende thema’s. Voor elke roadmap geldt dat er gelet moet worden op circulair bouwen, digitalisering en informatisering, ontwerpkwaliteit, Human Capital, regels en maatregelen die de verandering ondersteunen én samenwerken vanuit vertrouwen: 

11 roadmaps van De Bouwagenda

Download de 84-pagina’s tellende Bouwagenda

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid