NOA Menu
woensdag 14 december 2016

Bouwagenda voor toekomstbestendige bouwsector

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies bij het opstellen van ‘de Bouwagenda’. Zij gaan nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden.

Bouwagenda voor toekomstbestendige bouwsector

Het kabinet benadrukt hoe groot het economisch belang van de bouw voor Nederland is. "Na een aantal jaren van diepe crisis is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Het is nu zaak om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Met de Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van informatietechnologie- en datatoepassingen in de bouw", aldus Kamp.

Bouwsector verduurzamen

De werkgroep Bouw stelt de Bouwagenda op. Eén van de uitdagingen is om woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100 procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, gaan het verbruik van hernieuwbare grondstoffen met 50 procent verbeteren en werken aan een grotere productiviteit in de sector. De verwachting is dat er een miljoen extra woningen nodig is. Om aan de duurzame eisen te voldoen, moet de bouwsector innoveren en moeten belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weggenomen worden.

Taskforce Bouw

De Bouwagenda wordt opgesteld door een speciale werkgroep, de Taskforce Bouw, onder leiding van voormalig werkgeversvoorman Bernard Wientjes. De Bouwagenda moet van de bouw een echte topsector gaan maken. De ambities zijn hoog en er moet veel gebeuren. Betere samenwerking en bouwen vanuit de klant. Hoe gaan we dit bereiken? De Bouwagenda voor 2017-2021 wordt komend voorjaar gepresenteerd. Het plan moet op 15 maart 2017, pal voor de verkiezingen, klaar zijn. NOA houdt de ontwikkelingen uiteraard voor u in de gaten. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid