NOA Menu
woensdag 29 juni 2016

Bestedingsruimte woningcorporaties goed voor kwart miljoen nieuwe huurwoningen

Woningcorporaties hebben binnen financieel verantwoorde grenzen en bovenop de al geplande projecten ruimte om 37 miljard euro te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Bij stichtingskosten van gemiddeld 150.000 euro per woning, gaat het dan om bijna 250.000 woningen!

Bestedingsruimte woningcorporaties nieuwe huurwoningen

Het is aan de gemeenten, huurders en corporaties om te bepalen hoe deze ruimte wordt benut voor de huidige en de toekomstige generaties. Dat schreef minister Blok (Wonen) vorige week in een brief aan de Tweede Kamer.

Indicatieve bestedingsruimte

In het vorig jaar herziene corporatiebestel hebben gemeenten en huurders een stevige rol bij het bepalen van de prestaties die woningcorporaties moeten leveren. In opdracht van de minister is er nu per gemeente een zogeheten ‘indicatieve bestedingsruimte’ in kaart gebracht. Deze inzichten kunnen partijen gebruiken bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken.

Bestedingsruimte per gemeente

Behalve voor nieuwbouw is ook per gemeente en per corporatie inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn voor renovatie en huurverlaging. Voor de eerste categorie gaat het om bijna 28 miljard euro. Op www.woningwet2015.nl kan per gemeente de bestedingsruimte van de woningcorporaties worden opgezocht.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid