NOA Menu
donderdag 18 oktober 2018

Beleidsdekkingsgraad bpfBOUW stijgt naar 118,7%

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van bpfBOUW is eind september 2018 vastgesteld op 118,7 procent. Dat is 1,0 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2018. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid verzorgt de pensioenvoorziening van circa 776.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid.

Bpf BOUW (1)

Over het derde kwartaal van 2018 bedroeg het beleggingsrendement 1,2% waardoor het belegd vermogen steeg. Het vermogen van bpfBOUW steeg in het derde kwartaal met 0,61 miljard euro tot 58,24 miljard euro. De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,87 miljard euro en bedragen 47,88 miljard euro. Het vermogen steeg terwijl de verplichtingen daalden; Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 3,4 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,0 procentpunt. 

In top drie duurzaamste pensioenfondsen van Nederland 

BpfBOUW behoort tot de top drie van duurzaamste pensioenfondsen van Nederland. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde jaarlijkse duurzaamheidsranglijst. BpfBOUW behaalde de hoogst mogelijke score van vijf sterren in het onderzoek. 

Pensioenakkoord

BpfBOUW bepleit snelheid in het bereiken van een Pensioenakkoord. Dit is nodig om de noodzakelijke vernieuwingen in het Pensioenstelsel uit te voeren en het draagvlak voor behoud van de kernwaarden van ons pensioensysteem, zoals collectiviteit, risicodeling en verplichtstelling, te waarborgen. 

BpfBOUW in het kort

  • De beleidsdekkingsgraad eind september 2018: 118,7 procent;
  • De actuele dekkingsgraad eind september 2018: 121,6 procent;
  • Pensioenvermogen eind september 2018: 58,24 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het derde kwartaal 2018: 0,61 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen eind september 2018: 47,88 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het derde kwartaal 2018: 0,87 miljard euro.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid