NOA Menu
woensdag 22 juni 2016

BAV stemt in met intensieve samenwerking ABN

Op 21 juni heeft in Veenendaal een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BAV) van NOA plaatsgevonden. Het belangrijkste onderwerp van bespreking was de samenwerking met de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN). NOA werkt op vele beleidsterreinen al jaren samen met de ABN.

Intensieve Samenwerking ABN

De branchevereniging voor natuursteenbedrijven telt 165 leden en is meer dan 110 jaar geleden opgericht. Als gevolg van de economische crisis is het aantal bedrijven en werknemers in alle sectoren van de bouwnijverheid enorm verminderd. Bovendien worden aan moderne brancheorganisaties in toenemende mate eisen gesteld om de individuele en collectieve belangenbehartiging van leden te behartigen. Dat vraagt om vormen van expertise waarvoor een zekere schaalgrootte gewenst is. 

Gezamenlijke belangen

De besturen van NOA en ABN zijn gezamenlijk van oordeel dat de bij onze verenigingen aangesloten bedrijven veel gemeenschappelijke kenmerken en belangen hebben. Onze verenigingen hebben beide vooral leden, die ondernemen in het midden- en kleinbedrijf. De regelgeving uit politiek Den Haag en Brussel raakt ons allemaal. Denk aan de vreselijke inhoud van de wet werk en zekerheid en de twee jaar loondoorbetaling van werknemers in geval van ziekte. Als er zoveel gezamenlijke belangen en kenmerken zijn, is het verstandig om samen op te treden. Ook op het terrein van bedrijfstakbelangen zijn er veel zaken die onze afbouw- en natuursteensector gemeen hebben. Denk aan onderwijs, arbeidsmarktbeleid, pensioenen en de ontwikkeling van de bedrijfstak. Door samenwerking kunnen we elkaar wederzijds versterken. 

Aandacht voor specifieke belangen

Natuurlijk zijn er ook specifieke belangen, die bijvoorbeeld alleen stukadoors of natuursteenbedrijven raken. Zulk soort zaken kunnen in de Hoofdsectoren van onze vereniging besproken en geregeld worden. NOA kent al naar grote tevredenheid Hoofdsectoren voor stukadoors- en afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en voor ondernemers in de plafond- en wandmontagesector. Ook voor de natuursteenbedrijven wordt een Hoofdsector opgericht om specifieke zaken, die alleen die bedrijfstak raakt, te behartigen. 

Fusie

Omdat er zoveel voordelen zijn aan het gezamenlijk optreden om collectieve en individuele belangen van ondernemers te behartigen en er ook ruimte wordt geboden om specifieke belangen van bedrijfstakken binnen NOA in te vullen, hebben de besturen gekozen voor de meest intensieve samenwerkingsvariant die denkbaar is: een fusie tussen NOA en ABN. De vereniging ABN wordt een Hoofdsector van NOA. Het huidige bestuur van ABN wordt het bestuur van de Hoofdsector en een tweetal bestuursleden uit het huidige ABN-bestuur treden toe tot het NOA-bestuur. 

NOA blijft NOA

Er zal worden onderzocht op welke manier samenwerking op het gebied van cao en bedrijfstakfondsen het beste vorm kan worden  gegeven. De naam van de gefuseerde verenigingen blijft NOA en het secretariaat blijft gevestigd te Veenendaal. Ook het secretariaat van de ABN zal onderdeel worden van het NOA-secretariaat. Na de uitleg door de besturen ging zowel de ledenvergadering van NOA als de ledenvergadering van de ABN akkoord met de fusie. De komende maanden moeten er nog formaliteiten worden afgewikkeld. Als alles volgens plan verloopt, zal de fusie tussen NOA en ABN op 9/10/11 september tijdens het NOA-congres als een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis gevierd kunnen worden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid