NOA Menu
dinsdag 31 maart 2015

Alles op alles zetten om hoogwaardige scholing in de afbouw te behouden

Leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren drastisch gekelderd. De overheid bezuinigt en heeft bepaald dat kenniscentra samengevoegd worden. Savantis moet stevig reorganiseren. Wat blijft er overeind van het zo zorgvuldig opgebouwde onderwijsstelsel in de afbouwsectoren? NOA sprak hierover met Ronald van Driel, directeur Savantis.

Ronald van Driel

De taken van Savantis op het gebied van erkenning en ondersteuning van leerbedrijven en het onderhoud van de kwalificatiestructuur MBO worden verplaatst naar de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Per 1 augustus 2015 treden de opleidingsadviseurs van Savantis en enkele andere medewerkers in dienst bij de SBB. 

Savantis continueert haar overige werkzaamheden, in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook na 1 augustus kan de sector afbouw op Savantis blijven rekenen. 

“In 2014 besloot de overheid dat de wettelijke taken van Savantis en de andere zestien kenniscentra in Nederland overgeheveld worden naar één landelijke nieuwe organisatie: de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, oftewel SBB”, legt Ronald van Driel uit. “Simpel gezegd: er moest bezuinigd worden en er wordt verwacht dat één landelijk centrum minder kost en minder overlegstructuren nodig heeft.” 

Het hele opleidingsmodel wordt momenteel tegen het licht gehouden. Want de BBL-opleiding - waarbij leerlingen vier dagen in de week werken en één dag in de week naar school gaan - blijft bij leerlingen favoriet. “We moeten voorzichtig constateren dat één dag in de week school vrij krap is om alle vaktechniek in combinatie met de algemene vakken aan te leren”, aldus Van Driel. “Er is dus een inhoudelijk argument om meer schooldagen te krijgen. Daarvoor moet dan wel een nieuw scholingsmodel worden gecreëerd.”

Verschillende samenwerkingsverbanden hebben al een slimme oplossing: in de wintermaanden volgen de leerlingen bijvoorbeeld meer school dan in de zomer. En er wordt aanvullende scholing verzorgd zodat de vaktechnische elementen goed aangeleerd en getraind kunnen worden. Door de vele jaren van economische crisis zien we een afname van het aantal leer-werkplekken bij bedrijven en een toename van het aantal BOL-leerlingen. Ronald van Driel: “Toch blijven er gelukkig jongeren die het vak willen leren en daarom noodgedwongen kiezen voor de beroeps opleidende leerweg op school. Dat vraagt een aanpassing van het opleidingsconcept dat in de sector ingeburgerd is.”

Ontwikkeling aantal leerlingen BOL versus BBL

De samenwerkingsverbanden van STUC Werk en Leren krijgen een steeds grotere rol. Via een samenwerkingsverband kan een leerling vooruitzicht worden geboden op een opleiding en een baan. “Het samenwerkingsverband biedt ondernemers veel voordelen, want de opleiding van de leerling in de praktijk kan met meerdere collega’s gedeeld worden. Het samenwerkingsverband regelt in overleg de praktijkplaatsingen en zorgt verder voor professionele scholing, loonuitbetaling en verdere administratieve zaken. Deze ontzorging van ondernemers, in combinatie met hoogwaardige scholing van leerlingen, biedt echt veel mogelijkheden voor de toekomst!”

Lees het volledige interview met Ronald van Driel, dat verschijnt in Afbouwzaken 3 - april 2015. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid