NOA Menu
maandag 5 oktober 2015

Afschaffen loondoorbetaling 2e ziektejaar kleine bedrijven 1e stapje

NOA en AFNL zijn verheugd dat het kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil afschaffen voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers en daarmee de risico’s voor kleine ondernemingen beperkt. AFNL en NOA hebben hier reeds jaren voor gevochten. Echter, het is wel een heel voorzichtig stapje en over de vrijblijvendheid zijn organisaties niet te spreken. Waarom de maatregel niet voor het gehele mkb (< 100) afschaffen?

Loondoorbetaling Bij Ziekte

NOA en AFNL hebben reeds enkele malen concrete voorstellen gedaan om de financiering hiervan generiek voor het mkb te regelen. Organisaties wijzen daarnaast op het belang van het naar voren halen van het ‘keuringsmoment’, waardoor de SFB-status wordt vervroegd, eerder kan worden begonnen met re-integreren en de toestroom naar het 2e ziektejaar wordt beperkt. 

Langdurig zieke werknemer grote kostenpost voor werkgever

Wij pleiten samen met de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra al geruime tijd voor het afschaffen van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar voor mkb-ondernemers. Evenals voor het vervroegen van de SFB-status, waardoor mkb-bedrijven eerder kunnen beginnen met re-integreren.Een mkb-ondernemer die te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer ziet zichzelf geconfronteerd met loondoorbetalingskosten en slepende en vooral kostbare re-integratie-procedures. Dit ondanks het feit dat de oplossing voor werkhervatting vaak buiten het bedrijf ligt.

Snel volgende stap zetten

Ondernemers lopen door de loondoorbetalingsplicht grote risico’s en dit zet een forse rem op het aannemen van vaste medewerkers. De impact van ziekte en arbeidsongeschiktheid op het functioneren van het mkb is groot. Eén (deels)arbeidsgehandicapte werknemer op een personeelsbestand van bijvoorbeeld 7 werknemers heeft grote invloed op de omzet en het bedrijfsresultaat. In het mkb doet een dag loondoorbetaling van één van de werknemers al snel de winstmarge op de loonkosten van het voltallige personeelsbestand teniet. AFNL en NOA betreuren daarom dat de coalitie niet heeft ingezet op het schrappen van de loondoorbetalingsplicht 2e ziektejaar voor het gehele mkb. Met een generieke financiering hiervan moet dat ook voor middenbedrijven mogelijk worden. AFNL en NOA verwachten snel een tweede stap!

Kosten loondoorbetaling en re-integratie te hoog

AFNL en NOA hebben als eerste organisaties de effecten van de loondoorbetalingsplicht voor het mkb in de bouw laten doorrekenen door het EIB en de lasten en risico’s in beeld gebracht. De kosten voor langdurige arbeidsongeschiktheid met name voor mkb-bouwbedrijven zijn aanzienlijk. Alleen al de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar kost de mkb-bouw 85 miljoen euro. Het aantal langdurige ziektegevallen bij bedrijven met minder dan 100 werknemers bedraagt 3500 per jaar. Daarvan krijgen 1.500 een (gedeeltelijk) WIA-uitkering en ruim 2000 werknemers worden geschikt geacht werk te vinden (35-minners). Voor de mkb-bouwnijverheid komt dit neer op 93.000 euro aan loonkosten per langdurig arbeidsongeschikte werknemer. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid