NOA Menu
maandag 1 februari 2016

AFNL-NOA roepen Eerste Kamer op: Voorkom dat aanpak schijnconstructies door wet DBA een WAS’sen neus wordt!

Dinsdag 2 februari stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). AFNL en NOA hebben daarom in een gezamenlijke brief aan de kamer een dringend beroep gedaan om de uitwerking van deze wet te bezien in het licht van de aanpak van schijnconstructies en het negatieve effect die de Wet DBA heeft op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de wet DBA voorgelegd aan de Eerste Kamer, maar gaat volledig voorbij aan het traject van het terugdringen en aanpakken van schijnconstructies. De nieuwe wet DBA zal zelfs de effecten van de WAS tegenwerken. Wat is het geval? Bedrijven in het mkb blijven een inlenersaansprakelijkheid houden, maar de constructies  en wijze waarop wordt ingeleend, blijven ongemoeid. Hiermee worden de pogingen van de minister van SZW om de arbeidsmarkt te normaliseren de pas afgesneden. 

ZZP-ers niet door intermediairs laten uitlenen

Afgelopen maanden hebben AFNL, NOA,  Bouwend Nederland en FNV Zelfstandigen meerdere malen in de Klankbordgroep van de Belastingdienst aangegeven dat het niet mogelijk moet zijn dat zzp-ers door intermediairs uitgeleend kunnen worden. Deze wijze van uitlenen heeft alle kenmerken van een uitzendkracht. Het tarief en de opdrachtgever/ inlener worden namelijk bepaald door de bemiddelaar en niet door de zzp-er. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er een gezagsverhouding is. De Belastingdienst was het met deze conclusie eens.  

Tussenkomstmodel

AFNL en NOA waren dan ook zeer verbaasd dat de Belastingdienst in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland een tussenkomstmodel tot stand hebben gebracht. Met de modelovereenkomst tussenkomst krijgen met name intermediairs vooraf de zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. In het najaar hebben ben we ook al aandacht gevraagd voor de rol van intermediairs bij het uitlenen van zzp-ers. In die brief aan de Kamer hebben wij al aangegeven dat het terugdringen van schijnzelfstandigheid niet gehaald zal worden als in de Wet DBA toch een mogelijkheid wordt geboden om intermediairs door middel van een zogenaamd tussenkomstmodel als gevolmachtigden te laten optreden. Erger nog; deze vorm van schijnzelfstandigheid wordt zelfs gelegaliseerd.

Dringend beroep op Eerste Kamerleden

Helaas lijkt het er op dat momenteel concessies worden gedaan om niet opnieuw een wetsvoorstel te laten sneuvelen. Er moet echter voorkomen worden dat door de wet DBA de aanpak van schijnconstructies een ‘WAS’sen neus wordt. AFNL en NOA hebben daarom een dringend beroep gedaan op de Eerste Kamerleden om hun verantwoordelijkheid te nemen en de uitwerking van deze wet en de twee wetten (DBA en WAS) in relatie tot elkaar, grondig te bezien en aan te scherpen, alvorens tot stemming over te gaan. 

Lees onze brief aan de Eerste Kamer.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid