NOA Menu
woensdag 25 november 2015

AFNL-NOA pleit voor gehele afschaffing loondoorbetaling in het tweede ziektejaar

Al jaren pleiten NOA en AFNL voor afschaffing van de regeling dat werkgevers het loon van zieke werknemers twee jaar moeten doorbetalen. NOA en AFNL waren daarom verheugd dat het kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil afschaffen. In dit voorlopige voorstel van het kabinet zou het alleen moeten gelden voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers en daarmee de risico’s voor kleine ondernemingen beperken. AFNL-NOA is van mening dat de regeling voor alle werkgevers zou moeten gelden.

Gehele afschaffing loondoorbetaling

Minister Asscher had een oplossing gevonden voor de problematiek rondom loondoorbetaling bij ziekte. Er is voorgesteld een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal 10 werknemers in te stellen, waarvoor een loondoorbetaling van 1 jaar geldt. Het tweede ziektejaar betaalt UWV het loon van de zieke werknemer door. Volgens het voorstel gaan werkgevers hiervoor premie betalen en zal de overheid ook jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Uitgangspunt van de minister is, dat werknemers er in het nieuwe systeem niet op achteruit gaan.  

Wet VLZ afschaffen

De minister heeft erkend dat de variant die hij heeft aangedragen nog verder moet worden uitgewerkt. AFNL en NOA zetten zich al enige jaren in om de werkgeversrisico’s bij ziekte te beperken en willen daarom dat de oplossing direct gaat gelden voor alle bedrijven. Er is een brief aan het ministerie van Economische Zaken gestuurd en eerdaags zal ook een brief aan Sociale Zaken worden geschreven. Daarin pleiten we voor afschaffing van de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (Wet VLZ), die in vervolg op de WULBZ op 1 januari 2004 in werking is getreden. AFNL en NOA zijn zich ervan bewust dat afschaffing van de loondoorbetaling van het  tweede ziektejaar met name bij grote bedrijven op weerstand zal stuiten, aangezien er nauwelijks bereidheid is om mee te betalen aan collectieve werkgeverspremies om dit anders te regelen. Het is daarom van groot belang dat in een nieuw stelsel de mogelijkheid bestaat om het eigen risico te dragen en de regels niet te complex zijn.

UWV moet loon tweede ziektejaar betalen 

Minister Asscher van SZW en Minister Kamp van EZ stellen namelijk voor dat uitkeringsinstantie UWV straks de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar overneemt van ondernemingen met maximaal tien werknemers. Dit wordt bekostigd vanuit de collectieve werkgeverspremies en de overheid. Om een dergelijk complexe uitvoering te voorkomen en het afschaffen voor alle bedrijven te laten gelden, hebben NOA en AFNL een alternatief voorstel gedaan voor de financiering van de uitvoering door het UWV, waarbij zowel de grote als kleine bedrijven hun eigen afweging kunnen maken: eigen risico dragen (eventueel via een private verzekering) of via het collectief, analoog aan de huidige mogelijkheden van de WGA.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid