NOA Menu
woensdag 2 november 2016

AFNL-NOA complimenteert Tweede Kamer met initiatief voor MKB-toets

NOA en AFNL zijn verheugd dat de Tweede Kamer 1 november 2016 bij de stemmingen twee moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Met de aanname van deze moties is een doorbraak in het denken over het mkb gekomen.

De MKB-toets voegt iets fundamenteels toe: hierdoor wordt vanuit het mkb gedacht in plaats van voor het mkb en dat levert op termijn de meeste effectiviteit. Het is nu aan de minister van Economische Zaken om de moties uit te voeren. AFNL-NOA wil graag met de minister meedenken over de verdere opzet en uitwerking van deze MKB-toets.  

Onwerkbare wetgeving voorkomen

De MKB-toets is een lang gekoesterde wens. Tot nu toe blijkt wetgeving juridisch technisch in orde te zijn, maar kunnen kleine en middelgrote bedrijfsorganisaties er totaal niet mee uit de voeten. Goedbedoelde wetgeving schiet z’n doel nu volledig voorbij. De wetgeving is te vaak niet toepasbaar en moet later via reparatiewetgeving werkbaar worden gemaakt. De MKB-toets kan dit voorkomen.

Kennis op de werkvloer benutten

Een door alle deskundigen onderschreven stelling dat “wat goed is voor klein ook goed is voor groot en wat goed is voor groot niet automatisch goed is voor klein”, heeft bij politieke partijen tot nu toe nooit weerklank gevonden. Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving is het juist zaak te denken vanuit het midden- en kleinbedrijf; het mkb als basis voor wet- en regelgeving. Tot nu toe wordt bij nieuwe wet- en regelgeving veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer van het mkb aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat tal van nieuwe regels onvoldoende of niet werken, waardoor de ontwikkeling van het mkb onnodig stagneert. 

Nodeloze administratie voorkomen

NOA en AFNL zijn er van overtuigd dat als de MKB-toets op effectieve manier wordt ingezet en er serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van mkb-ondernemers en hun medewerkers, dat veel kostbare tijd wordt gewonnen. Bedrijven kunnen die tijd dan besteden aan goed functioneren wat werkgelegenheid creëert. AFNL-NOA schat dat deze omkering in denken tienduizenden extra arbeidsplaatsen kan opleveren. Nodeloze administratieve lasten en extra kosten gerelateerd aan niet functionerende wet- en regelgeving zijn door de jaren heen de grootste struikelblokken in het optimaal functioneren van onze bedrijven. 

In de praktijk testen van nieuwe regels 

Een MKB-toets kan op simpele wijze worden vormgegeven: een vast/variabel panel van mkb-bedrijven gaat de uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving binnen het bedrijf gedurende enige tijd (max. half jaar tot een jaar) als een soort pilot testen. Het spreekt voor zich dat het bedrijfsleven niet op de stoel van de wetgever gaat zitten. Zij vormen slechts een raadgevend panel, naast organisaties als de Raad van State en Actal. Wij realiseren ons ook dat het traject van wetgeving niet moet worden vertraagd. Maar het mkb-bedrijfsleven gaat het vooral om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid in de praktijk.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid