NOA Menu
woensdag 10 december 2014

AFNL en NOA maken gezamenlijke special over samenwerken met gemeentelijke overheden

In komende uitgaves van Afbouwzaken (vakblad voor leden van NOA) en Bouw Belang (uitgave van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking tussen mkb (af)bouwbedrijven en gemeentelijke overheden.

Special NOA-AFNL

Eerder dit jaar stuurden wij alle gemeenten in Nederland een brief met een dringende oproep aan de partijen uit de gemeentelijke politiek om de belangen van lokale mkb-ondernemers na de verkiezingen bovenaan de agenda te zetten. 

MKB is goed voor plaatselijke economie

Onze bouw en afbouwbedrijven in het mkb hebben nog steeds te kampen met een stevige crisis. Als gemeentelijke overheden plaatselijke bedrijven inschakelen voor onderhouds- en bouwwerkzaamheden bevordert dat de lokale economie en werkgelegenheid. Bovendien wordt het algemeen gemeentebelang gediend, want mkb-bedrijven stimuleren, steunen en bevorderen het verenigingsleven. 

Vriendelijker inkoopbeleid van gemeenten?

Nu de kruitdampen van de coalitiebesprekingen in gemeenten zijn gaan liggen en nieuwe colleges zijn gevormd, vroegen wij ons af: heeft onze oproep gehoor gevonden en is het inkoopbeleid vriendelijker geworden? Dit is voorgelegd aan diverse ondernemers en wethouders. Hun bevindingen en ervaringen zijn verwoord in onze NOA-AFNL special, welke in december 2014 verschijnt. 

U kunt de preview alvast downloaden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid