NOA Menu
donderdag 13 september 2018

Afbouw hoeft nog niets met PAWW

Sinds kort wordt het secretariaat van NOA regelmatig gebeld door leden, namens hun (loon)administrateur, of zij zich als Afbouwbedrijf ook moeten aanmelden bij de Stichting Private Aanvulling WW (PAWW). Nee, dit hoeft u - vooralsnog - niet. De CAO Afbouw - die valt onder de verzamel-cao 03-03 - is namelijk nog niet Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Zodra dat wel het geval is zullen we u uitgebreid informeren.

PWAA

In de CAO Afbouw zijn, net als in (bijna) alle andere CAO’s in de Bouwnijverheid, op basis van afspraken in het sociaal akkoord van 2013(!), afspraken gemaakt over het zogenaamde 3e jaar WW. Sinds 1 januari 2016 is de duur van de WW in stappen verlaagd van 38 naar 24 maanden. In de CAO is een afspraak gemaakt dat, zodra er definitieve afspraken zouden zijn over de wijze waarop het 3e jaar WW (van 24 naar 38 maanden) zou moeten worden geregeld, dit ook in de Afbouw gevolgd zou worden. 

Repareren 3e jaar WW

Inmiddels is dus de afspraak gemaakt dat het repareren van het 3e jaar WW plaats gaat vinden via de Stichting PAWW. De premie die betaald moet worden voor deze regeling komt geheel voor de werknemer en moet dus ingehouden worden op het loon. Om het echter mogelijk te maken om de regeling uit te voeren, is puur op juridische gronden een ingewikkeld proces op gang gebracht. Een belangrijk punt daarbij is dat vanuit het Ministerie van SZW en de PAWW het nodig geacht wordt dat de opname van de afspraak over reparatie niet alleen in de eigen CAO van de sector gebeurd, maar ook via zogenaamde verzamel-cao’s waarbij meerdere partijen met een eigen CAO, ondergebracht zijn onder één grote sector - in dit geval de Bouwnijverheid - gezamenlijk de afspraak door het Ministerie laten goedkeuren (zogenaamde Algemeen Verbindend Verklaring). 

Verzamel-cao's 

Om onduidelijke redenen zijn er voor de grote sector Bouwnijverheid een drietal verzamel-cao’s gemaakt. Deze dienen allemaal afzonderlijk de AVV te krijgen. Inmiddels is de eerste verzamel-cao (onder nummer 03-01) goedgekeurd en dienen de cao’s die daar onder vallen (zoals bijv. CAO Bouw en Infra) dus nu uitvoering te geven aan de regeling. Daarvoor moeten bedrijven zich aanmelden en registreren bij de PAWW, zodat daar duidelijk is welke werkgevers en daarbij behorende werknemers deelnemen aan de regeling en voor welke werknemers er premie ingehouden moet worden, zodat ze in de toekomst - mogelijk - ook recht kunnen hebben op enige betaling van het derde jaar WW.  

Registratie

Deze registratie vindt op dit moment plaats en veel administrateurs hebben daar het nodige werk aan. Omdat voor velen van hen ook niet duidelijk is of de Afbouw daar nu ook meteen aan meedoet, krijgen veel bedrijven uit de Afbouw de vraag of ze ook al mee moeten doen. Dit is nu nog niet het geval. De Afbouw valt niet onder verzamel-cao 03-01, maar onder 03-03. Deze heeft nog niet het stempel AVV gehad en is dus nog niet van kracht. Zodra dat wel het geval is, zullen ook de Afbouwbedrijven mee moeten doen en zich moeten registreren bij de PAWW. Zoals reeds aangegeven is het nog niet zover, maar zal het ook niet lang meer op zich laten wachten. Zodra de AVV binnen is, moet u er dus wel iets mee. 

Over wat u moet doen en op welke wijze zullen wij te zijner tijd uitgebreid informeren. Tot die tot hoeft u dus nog niets te doen. Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid