NOA Menu
donderdag 29 november 2018

Actie: gevaarlijke stoffen

Denkt u bij gevaarlijke stoffen aan asbest en bedrijven in de chemie? Logisch, maar veel meer werknemers hebben te maken met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan de uitstoot van machines, of bepaalde toeslagmiddelen. Mogelijk zijn er ook gevaarlijke stoffen in uw bedrijf aanwezig. Weten hoe het zit? Stel nu gratis uw vraag aan een expert.

Safety

Ruim een miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. “Lang niet alle gevaarlijke stoffen zitten herkenbaar in een potje met daarop een etiket met gevarensymbolen”, vertelt Frank Peters, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige bij ons begunstigend lid ArboNed. “Bij gevaarlijke stoffen gaat het niet alleen om vervaardigde chemicaliën, maar ook om stoffen die ontstaan door processen, zoals houtstof, kwartsstof, lasrook en dieseluitlaatgassen of in de natuur voorkomende stoffen zoals ruwe olie of bloemmeel.” 

Wat zijn de risico’s?

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Stoffen kunnen worden ingeademd (damp, gas, kleine stofdeeltjes), via de huid worden opgenomen (contact, spatten), of het lichaam binnendringen via de mond (eten, roken). Lichamelijk zwaar werk of hitte kan de opname van giftige stoffen versnellen, waardoor de risico’s van gevaarlijke stoffen nog groter worden. De gezondheidseffecten zijn afhankelijk van de schadelijkheid van de stof, de hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld en de duur van de blootstelling (eenmalige kortdurende of langdurige blootstelling).  

  • Gezondheidseffecten op de lange termijn zijn bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen (zoals astma), schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel, en beroepskanker.
  • Gezondheidsschade die acuut of op korte termijn kan optreden zoals vergiftiging, allergieën, huidaandoeningen (eczeem, verbranding) of voortplantingsproblemen.

Best ingewikkeld

Het thema gevaarlijke stoffen is heel complex, juist omdat niet altijd direct duidelijk is dat er sprake is van gevaarlijke stoffen. Frank Peters: “Elk bedrijf is verplicht een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E vormt de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving waarbij het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ in een verdiepende RI&E aan de orde hoort te komen. Veel organisaties realiseren zich niet dat ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Ook vinden bedrijven het in de praktijk lastig om invulling te geven aan de verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.”

Stel uw vraag

Wilt u weten of er binnen uw organisatie mogelijk ook wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen? Of heeft u een andere vraag over gevaarlijke stoffen? Stuur dan een mail aan een van de arbeidshygiënisten van ArboNed:

Deze actie loopt van 4 tot 11 december 2018. U krijgt dan binnen twee werkdagen reactie op uw vraag.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid