NOA Menu
donderdag 12 juli 2018

Achteraf kiezen voor andere sectorindeling niet meer mogelijk

Werkgevers kunnen zichzelf niet langer in een andere sector indelen om zo lagere WW-premies te betalen. Minister Koolmees (SZW) maakt een einde aan het shoppen voor de laagste premieheffing. De maatregel is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit wetsvoorstel is door de ministerraad voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Sectorindeling

De maatregelen om de knelpunten met de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken gaan per direct in.

Nu wordt de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen nog deels bepaald door de sector waarin ze zijn ingedeeld. Dat werkt ‘shopgedrag’ in de hand, zo bleek. Werkgevers switchen daarbij tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen. Hierdoor is het aantal aanvragen tot herindeling en het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen gestegen tot ruim duizend per jaar. Koolmees stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat dit een onverantwoord groot beslag legt op de Belastingdienst.

Volgens de minister is de sectorindeling voor de premieheffing sterk verouderd, weerspiegelt zij de huidige economie niet meer en biedt zij beperkte prikkels om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Daarom wordt, als onderdeel van de WAB, de sectorale differentiatie van de WW-premie afgeschaft en zal op termijn hetzelfde gebeuren voor de premies voor de Werkhervattingskas.

In plaats van sectorale differentiatie wil Koolmees het met de WAB vanaf 1 januari 2020 voor werkgevers voordeliger maken om werknemers een vaste baan met een vast aantal uren aan te bieden. Ze gaan dan een lagere WW-premie afdragen dan voor medewerkers met een tijdelijk contract. Koolmees hoopt met deze maatregel ook te zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen aangeboden.

Onderstaande maatregelen gaan per direct in:

  1. Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
    Tot op heden konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. Het was ook mogelijk om over die periode betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. Een uitzondering geldt voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen.
  2. Gesplitste aansluitingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
    Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.
  3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
    Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en -instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid