NOA Menu
dinsdag 17 september 2013

Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2014

Lastenverzwaring fnuikend voor mkb-bouw / lage btw tenminste half jaar langer

Miljoenennota 2014

Lastenverzwaringen ten gevolge van de hogere premies voor bedrijven drukken onevenredig zwaar op het midden- en kleinbedrijf, gezien het arbeidsintensieve karakter. In bouw, afbouw en infra hebben deze bedrijven op dit moment al de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Dit, gevoegd bij het lage consumentenvertrouwen en het feit dat consumenten ook steeds meer gaan bezuinigen, maakt dat het perspectief voor de bouw er bepaald niet beter op wordt.

Van overheidsinvesteringen om de woningbouw en de infrastructuur een zet in de goede richting te geven, is geen sprake. Inverdieneffecten zijn kennelijk niet meer relevant.

De afschaffing van het tijdelijk lage btw-tarief op onderhoud en renovatie na één jaar, is veel te kort door de bocht en in combinatie met het lage consumentenvertrouwen funest voor mkb-bedrijven in bouw en afbouw. Deze regeling moet tenminste met een half jaar worden verlengd.

De staat waarin veel infrastructuur in Nederland verkeert, vraagt om een extra investering en niet om een extra bezuiniging.

Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en Nederlandse Ondernemersvereniging voor de Afbouwbedrijven in reactie op de Miljoenennota 2014.

Lees het volledige persbericht.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid