NOA Menu

NOA Kenniscentrum

ZZP pensioen 
als verplichte spaarpot

door: Frank Rohof
| Management

ZZP pensioen 
als verplichte spaarpot

In de bedrijfstak afbouw kennen we een verplichtstellingsbeschikking, waardoor zelfstandige ondernemers moeten deelnemen aan de pensioenregeling voor het bedrijfspensioenfonds van de bouw.

Daarnaast komen er steeds meer nieuwe pensioenproducten voor ZZP-ers op de markt, die het onderzoeken waard zijn. We hebbe de antwoorden op de meest gestelde vragen over ZZP-pensioenen samengevat.

Hoewel veel ondernemers in de afbouw aan de verplichte pensioenregeling deelnemen, betekent dit niet automatisch dat álle zelfstandige ondernemers in de afbouw aan de regeling deelnemen. Het kan zijn dat u niet in beeld bent, of dat er andere redenen zijn dat u niet bent aangeschreven. Wordt u echter aangeschreven om bijvoorbeeld opgave te doen van uw inkomen, dan bent u verplicht om op deze brief te reageren. Doet u dat niet, dan kan het bedrijfspensioenfonds u dwingen om de ambtshalve opgelegde nota met bijkomende kosten te voldoen…

Wat te doen als u wordt aangeschreven, maar u wenst geen premie af te dragen en pensioen op te bouwen?

Alle zelfstandigen moeten verplicht deelnemen aan BpfBOUW. Als u wordt aangeschreven om uw inkomen op te geven, dan moet aan dat verzoek altijd voldoen. Als u echter aangeeft een inkomen te hebben dat op jaarbasis onder de zogenaamde franchise van € 12.641,76 ligt, dan behoeft u geen premie te betalen en wordt er evenmin pensioen opgebouwd. Als het goed is, ontvangt u twee keer per jaar een verzoek om uw inkomen op te geven. Het totale inkomen mag dus niet meer zijn dan € 12.641,76.

Hoe zit het met de maximale pensioenopbouw?

Het bedrijfspensioenfonds voor de bouw kent een maximum pensioengevend salaris van € 55.397,95. Bij een inkomen van meer dan € 55.397,95 kan geen pensioen worden opgebouwd. Tot op heden werd er geen controle uitgeoefend of mensen meer pensioen opbouwden: er werd wel een hoger salaris opgegeven voor de pensioenopbouw, dan men werkelijk genoot. De fiscus heeft aangekondigd daar nu actief controle op te gaan uit oefenen. Dus stel dat uw werkelijke inkomen € 40.000,- bedraagt, dan is het u niet toegestaan om pensioen op te bouwen over een bedrag van meer dan € 40.000,-. Uitvoeringsorganisatie APG moet de Belastingdienst informeren over de pensioenopbouw. Als u teveel pensioen opbouwt, ontvangt u hierover een brief van de Belastingdienst. U heeft dan zes maanden de tijd om uw ‘Opgave Loon en Premie’ aan te passen. Gebeurt dat niet, dan kan er een boete en naheffing volgen.

Is er een nieuw pensioenfonds voor ZZP-ers?

Op 1 januari 2015 zijn zelfstandigenorganisaties gekomen met een initiatief om pensioenopbouw voor zelfstandigen aantrekkelijker te maken. Deze regeling wordt ook uitgevoerd door APG en de daaraan verbonden verzekeraar Loyalis. Ons secretariaat is vaak benaderd met vragen over dit nieuwe pensioenfonds. Met nadruk willen wij u wijzen op het feit dat deelname aan dit nieuwe pensioenfonds geheel vrijwillig is. Overigens geldt dit ook voor producten zoals BrightNL en BrandNewday, die overigens het onderzoeken meer dan waard zijn. Deelname aan zo’n pensioenfonds geeft u echter geen ontheffing als u wordt aangeschreven om verplicht deel te nemen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de bouw. 

Zijn er mogelijkheden om niet deel te nemen aan de regeling BpfBOUW?

Er zijn mogelijkheden om u aan de verplichte deelname aan de regeling van BpfBOUW te onttrekken. Onder bepaalde voorwaarden kan bijvoorbeeld vrijstelling worden verleend. Als u niet verplicht wenst deel te nemen aan de regeling van BpfBOUW, dan adviseren wij u voor overleg en advies contact op te nemen met ons secretariaat.

Conclusie

In principe moeten alle zelfstandige ondernemers in de afbouw deelnemen aan de regeling van BpfBOUW. Onder voorwaarden zijn er mogelijkheden om u aan deelname van deze regeling te onttrekken. U moet altijd reageren op brieven van BpfBOUW. Het maximaal pensioengevend salaris is €  55.397,-. Als u een lager inkomen heeft dan dit bedrag, dan kan over maximaal dat lagere salaris pensioen worden opgebouwd. De nieuwe pensioenregelingen van ZZP-pensioen, BrightNL of Brandnewday zijn allemaal vrijwillige regelingen. Als u overweegt om aan één van deze regelingen deel te nemen, adviseren wij u wel om goed te kijken naar de beste regeling.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid