NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Zorgplicht werkgever nog verder opgerekt

door: Gert van der Meulen
| Management Personeel

Zorgplicht werkgever

(Af)bouwbedrijven hebben de plicht om hun werknemers te voorzien van de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat volgt uit een baanbrekende uitspraak van de Nederlandse rechter in de zogenaamde handschoenenzaak. Cobouw publiceerde er al over en zocht de zorgplicht uit. 

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde onlangs dat een sloopbedrijf volledig opdraait voor de arbeidsongeschiktheid van één van zijn werknemers. Reden: de onderneming had niet de meest geschikte werkhandschoenen beschikbaar gesteld. In de handel zijn namelijk betere handschoenen verkrijgbaar dan de werkgever aan zijn werknemer had verstrekt. Anders gezegd: er zijn handschoenen die meer bescherming bieden bij de betreffende sloopwerkzaamheden. De bewuste werknemer raakte in 2009 gewond aan zijn vinger doordat een scherpe tegelsplinter door zijn werkhandschoen sneed. Na een fikse wondinfectie liep hij dystrofie door zijn hele lichaam op. De man is nu, precies zeven jaar na het ongeluk, blijvend invalide. Hij stelde zijn werkgever aansprakelijk.

Niet op zichzelf

De zaak lijkt op zichzelf te staan, maar doet dat niet. Juristen waarschuwen dat het arrest van het gerechtshof de zorgplicht van (bouw)werkgevers voor hun werknemers op het punt van beschermingsmiddelen verder oprekt. Zomaar een paar handschoenen kopen, volstaat dus niet (meer). Werkgevers moeten voor elke klus de juiste handschoenen aanschaffen en beschikbaar stellen. Dat de Arbowet het gebruik van handschoenen niet voorschrijft, doet daar niets aan af. Ook arbo-deskundigen is de uitspraak niet ontgaan. De impact kan volgens hen groot zijn. Want wie verdiept zich echt in de persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar worden gesteld? De praktijk is dat bedrijven vaak maar een beperkt aantal handschoenen uitdelen. Een dikke en een dunne, beide in twee verschillende maten.

Beste beschermingsmiddelen 

Volgens het Bossche gerechtshof bestaat de perfecte werkhandschoen niet. Dat zou een handschoen moeten zijn die in alle gevallen tegen alle gevaren beschermt. Desalniettemin houdt de zorgplicht van werkgevers in dat altijd gezocht moet worden naar de beste beschermingsmiddelen. Letterlijk stelt het hof: “Als er betere beschermingsmiddelen bestaan die de kans op letsel verkleinen en die eenvoudig en tegen relatief lage kosten verkrijgbaar zijn, dan dienen deze te worden verstrekt”. Doet een werkgever dat niet dan is hij bij een ongeval aansprakelijk voor de schade.

Simpeler gesteld dan gedaan

Arbouw benadrukt dat het nog niet zo gemakkelijk is om de beste handschoen te kopen: Je moet haast een adviseur mee naar de winkel nemen. Zeker als er veel verschillende soorten klussen worden uitgevoerd. Voor elke klus een aparte handschoen, je kunt je afvragen of dat te doen is? Er zit bovendien ook een kostenplaatje aan. Bij ongeveer de helft van alle ongevallen in de bouw is sprake van letsel aan handen of armen. Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting voor 350 miljoen euro uitgegeven aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kleding en schoeisel. Een paar werkhandschoenen kost tussen de 2 en 15 euro, afhankelijk van het merk, type en beschermingsniveau. 

Let op welke PBM u koopt

Ook in de afbouwsector komen veel werkzaamheden voor waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en ook door de werkgever verstrekt worden. De bovenstaande uitspraak heeft daar dus ook mogelijke gevolgen voor. Ook van afbouwbedrijven wordt verwacht dat ze de best mogelijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, afhankelijk van het soort werkzaamheden. Let hier op als u nieuwe PBM gaat bestellen!

Bron: Cobouw

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid