NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ziek tijdens feestdagen

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Ziek Tijdens Feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit betekent dat veel afbouwbedrijven zich opmaken voor de wintersluiting. Hoewel deze officieel de periode beslaat van Kerst tot en met Nieuwjaarsdag zien we ook dat bedrijven, met inzet van extra vrije dagen, in totaal twee weken dicht zijn. Dit sluit vaak beter aan op de twee weken wintersluiting die de ‘grote’ bouw hanteert. 

Tot zover doorgaans geen problemen, maar zodra een werknemer zich in deze periode ziek meldt, blijkt dat veel werkgevers niet goed weten hoe ze moeten handelen. Welke dagen moeten door betaald worden? Vervallen de vrije dagen? Hoe zit het met de roostervrije/ATV dagen? Wat moet er met de feestdagen zelf gebeuren? Ook is er vaak onduidelijkheid rondom de termen ATV en roostervrij. Het secretariaat wordt rond deze tijd dan ook veelvuldig gebeld met vragen over deze problematiek. We geven u antwoord op de meest voorkomende vragen.

De wintersluiting

In de cao is geregeld dat de periode van wintersluiting de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar betreft. Afhankelijk van de dagen waarop Kerst en Nieuwjaar vallen, zal het aantal (werk)dagen variëren van drie tot vijf. In de cao is ook geregeld dat deze dagen als verplichte snipperdagen worden aangemerkt. Deze dagen worden van de 25 verlof/snipperdagen, waarop de (gemiddelde) werknemer recht heeft, afgehaald. Als we kijken naar de komende wintersluiting betekent dit het volgende:

Verplichte snipperdagen

Kerst valt op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017. Nieuwjaar valt op maandag 1 januari 2018. De dagen 27, 28, 29 december zijn dus de verplichte snipperdagen. Daarnaast is veel verwarring over snipper- en vakantiedagen. Een werknemer heeft recht op 25 dagen verlof. Een deel daarvan gaat op aan vakantie (meestal drie weken in juli/augustus). De overige dagen kunnen dan gebruikt worden als snipperdagen. Verder is er geen enkel verschil tussen deze dagen.   

Ziekmelding voor Kerst

Stel dat de werknemer zich ziekt meldt op 18 december 2017. U geeft deze ziekmelding uiteraard door bij uw Arbo-dienst of bedrijfsarts. Dan komt de vraag waarover u loon moet doorbetalen. U betaalt over alle dagen, dus zowel de feestdagen als de verplichte snipperdagen het loon door. Het is wel verstandig om de niet-opgenomen verlofdagen op een later moment alsnog door de werknemer op te laten nemen. Houdt daarbij rekening met het volgende. Een werknemer heeft normaal gesproken recht op 25 verlofdagen. Dit zijn 20 wettelijke verlofdagen en 5 bovenwettelijke. Als de werknemer nog niet al zijn wettelijke verlofdagen heeft opgenomen (hij heeft bijvoorbeeld maar 3 weken vakantie in augustus gehad) en hij door ziekte tijdens de wintersluiting de resterende dagen ook niet kan opnemen, blijven er 5 wettelijke en 5 bovenwettelijke verlofdagen over. De overgebleven 5 wettelijke verlofdagen moet de werknemer binnen een halfjaar, na het jaar waar waarin ze zijn opgebouwd, opnemen. Dit moet dus voor 1 juli 2018, anders komen de dagen te vervallen. Alleen als de werknemer dit niet kan wegens bijvoorbeeld ziekte of andere buiten zijn verantwoordelijkheid liggende redenen, is dat niet het geval. De 5 overgebleven bovenwettelijke verlofdagen hebben een vervaltermijn van 5 jaar. Deze kan hij dus altijd nog later opnemen. 

ATV/Roostervrije dagen

Veel bedrijven zullen ook de komende wintersluiting niet alleen de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar dicht zijn, maar ook de 4 dagen na Nieuwjaar. In veel gevallen is dit collectief binnen het bedrijf geregeld. Vaak gebruiken de bedrijven daar de ATV/Roostervrije dagen voor. Er bestaan veel misverstanden over het vermeende verschil tussen ATV en roostervrij. Binnen de cao wordt er van beide termen gebruik gemaakt en dat maakt het soms verwarrend. Voor alle duidelijkheid: er is géén verschil.Het gaat hierbij om dezelfde dagen. In de cao Afbouw is geregeld dat een werknemer per jaar recht heeft op 10 dagen. In de cao Natuursteen heeft men recht op 6 ATV-dagen. U kunt met uw werknemer in overleg met elkaar vaststellen wanneer er één of meerdere dagen worden opgenomen. Doe dit aan het begin van het jaar, zodat er geen discussie kan ontstaan als een werknemer ziek wordt op een ingeplande ATV dag. In toenemende mate plannen bedrijven in overleg met werknemers de ATV in. 

Ziekmelding tijdens ATV dagen

Stel dat uw bedrijf de eerste week van januari 2018 - dus ook dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari 2018 - gesloten is. En het vrij zijn geregeld is door het opnemen van ingeplande ATV-dagen. Dan moet u uw werknemer als hij in bovengenoemde periode (nog) ziek is, het loon over die dagen gewoon aan de werknemer uitbetalen. In de cao Afbouw is geregeld dat de  geplande ATV dagen komen te vervallen, omdat de werknemer ziek is op die dagen. Hij kan deze na zijn ziekte niet alsnog opeisen. Dit geldt niet voor de cao Natuursteen. Daar kan de werknemer na zijn ziekte alsnog de niet-opgenomen ATV-dagen opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid