NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Zandcementdekvloeren leggen? Licht uw klant goed in!

door: Gert van der Meulen
| Verkoop Management

Uitleg klant

Ook na 1 januari 2015 mag u zandcementdekvloeren maken, mits u daarbij zoveel mogelijk gebruik maakt van de mechanische rei of robot. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Inspectie SZW, die op basis van die afspraken volgend jaar ook zal gaan handhaven. 

In onze digitale nieuwsbrieven en ons vakblad Afbouwzaken hebben we leden hierover al meermalen geïnformeerd. Ook het Technisch Bureau Afbouw (TBA) heeft recentelijk een brief verstuurd waarin het akkoord formeel werd weergegeven. Tevens zat bij deze brief een folder die in samenwerking met NOA is gemaakt, waarin de afspraken op een heldere manier staan opgesomd. Deze informatie is ook doorgegeven aan de bij het TBA bekende aannemersbedrijven en andere potentiele opdrachtgevers die hier mee te maken hebben.  

Extra brief met de afspraken

Helaas blijkt uit contacten met vloerenbedrijven dat er nog veel aannemers en opdrachtgevers zijn, die geheel niet op de hoogte zijn van de afspraken per 1 januari 2015 en daarom (nog) geen opdrachten verstrekken. Wij willen leden natuurlijk helpen om deze onduidelijkheid bij opdrachtgevers weg te nemen. Daarom zal NOA binnenkort aan alle NOA-vloerenbedrijven een brief sturen waarin we de afspraken nog eens formeel op een rijtje zetten. De nieuwe brochure zal daarbij worden gevoegd. U kunt deze informatie gebruiken om aan uw opdrachtgevers te verstrekken.  

Gratis brochures voor uw klanten

De folders zijn nu al kosteloos te bestellen bij ons NOA-secretariaat. Ook kunt u de brochure als PDF-bestand downloaden. Binnenkort zal de tekst ook worden opgenomen in de Arbocatalogus voor de Afbouw. In voorkomende gevallen kan men ook daar het e.e.a. straks raadplegen. Schroom niet om potentiele opdrachtgevers uitgebreid te informeren over de afspraken. Onwetendheid van een opdrachtgever hoeft geen reden te zijn om een opdracht mis te lopen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid