NOA Menu

NOA Kenniscentrum

WKA en de G-rekening

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Regelmatig krijgt het secretariaat vragen over het gebruik van de G-rekening in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de daaraan verbonden verplichtingen. Veelal gaat het om het feit dat de hoofdaannemer - ten onrechte - veel te hoge bedragen stort op de G-rekening. Maar ook bereiken ons vragen hoe om te gaan met ingehuurde ZZP-ers die zelf weer bedrijven met personeel inhuren en dergelijke.  

Gebruik G-rekening

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijk is geregeld dat een hoofdaannemer aansprakelijk gesteld kan worden (en feitelijk aansprakelijk is) voor het feit dat zijn onderaannemers die hij inhuurt en die personeel in dienst hebben, hun loonheffing en premies voor de sociale verzekeringen afdragen. Als een onderaannemer dit niet gedaan heeft en ook niet meer zal betalen (denk aan faillissement e.d.), zal de fiscus de vordering omtrent deze niet betaalde premies verleggen naar de eerstvolgende in de keten, de hoofdaannemer. Om de aansprakelijkheid in deze te beperken, wordt er in de bouwnijverheid (maar ook in andere sectoren) gebruik gemaakt van de G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening, waarmee bedrijven (hoofd- en onderaannemer) alleen maar bedragen kunnen overmaken op een andere G-rekening en/of betalingen aan de fiscus kunnen doen. Door het storten op de G-rekening wordt de aansprakelijkheid van het bedrijf dat de storting doet beperkt. Sinds 2003 geldt zelfs dat er door de fiscus, behoudens bij een aantal bijzondere situaties (fraude, niet projectgebonden stortingen, etc.), een vrijwaring wordt gegeven voor de gestorte bedragen. Tot zover is er geen probleem. Voor de vaak in onderaanneming werkende bedrijven in onze sector zijn er met betrekking tot het gebruik echter een paar zaken die regelmatig vragen cq problemen oproepen. Het gaat dan om de volgende punten:

  • te hoge storting door de hoofdaannemer
  • de door u ingeschakelde ZZP’er huurt een bedrijf met personeel in

Te hoge storting door hoofdaannemer

De hoofdaannemer probeert zich vaak zoveel mogelijk vrij te pleiten van mogelijke aansprakelijkheid en doet dit dan door een veel te hoge storting op de G-rekening. Hoewel er door de fiscus geen vaste voorgeschreven percentages zijn die gehanteerd moeten worden, is het storten van meer dan 30% van de aanneemsom aan de hoge kant. In de praktijk blijkt dat veel hoofdaannemers veel meer storten. Percentages tussen de 50% en 80% zijn geen uitzondering. Los van het praktische probleem, dat u niet onmiddellijk over dit geld kunt beschikken, is er in toenemende mate het probleem gesignaleerd dat de fiscus het deblokkeren van dergelijke bovenmatige stortingen niet langer wenst toe te staan. Dat betekent dat u, ook na enige tijd, niet kunt beschikken over dat geld. De enige oplossing die u in een dergelijke situatie kunt toepassen, is in overleg met uw hoofdaannemer het bedrag (gedeeltelijk) aan hem terugstorten en dat alsnog op de vrije rekening over te laten maken. Voor zover uw (hoofd)aannemer daar bezwaar tegen heeft, kunt u hem wellicht overtuigen met het feit dat door uw terugstorting ook hij geen vrijwaring meer heeft voor het gestorte bedrag. Een bedrag ter hoogte van 30% van de aanneemsom volstaat in de meeste gevallen. 

Inhuur van bedrijf met personeel door de door u ingeschakelde ZZP-er

Veelvuldig komt het voor dat ook u als onderaannemer, door uw opdracht ook weer uit te besteden aan een derde, feitelijk hoofdaannemer wordt. Vaak gaat het dan om een ZZP-er. Op zich geen probleem. Zolang u van deze ZZP-er een geldige VAR heeft en een kopie van zijn identiteitsbewijs in uw administratie bewaart, is er in het kader van de WKA niets aan de hand. De ZZP-er heeft geen G-rekening en krijgt die in principe ook niet, omdat hij nu eenmaal niets te maken heeft met de af te dragen loonheffing en SV-premies. Echter, dat wordt anders als deze ZZP-er zelf ook weer een bedrijf met personeel inhuurt om de klus te klaren. In dat geval moet u niet het gehele bedrag regulier overmaken op de rekening van de ZZP-er, maar het bedrag dat u normaal ook al op een G-rekening zou storten in die situatie, rechtstreeks storten op de G-rekening van de door de ZZP-er ingehuurde onderaannemer. 

Zorg wel dat u dit in de aanneemovereenkomst met de ZZP-er duidelijk heeft vastgelegd. U moet de ZZP’er laten weten dat in dit soort gevallen de deelbetaling op de G-rekening van de door hem ingehuurde onderaannemer met personeel onderdeel uit maakt van de overeengekomen aanneemsom/opdracht.

Let op een VAR-verklaring!

Naast het gebruik van de G-rekening moet u uiteraard ook zorgen dat u in het bezit bent van de meest recente verklaring van goed betalingsgedrag, die door de fiscus wordt verstrekt. Deze kunt u elke 3 maanden actualiseren. Vaker is niet nodig, maar gelet op de tijd die er tussen de laatste verklaring zit en een eventuele daarna ontstane te late betaling aan de fiscus, is ook niet zinvol. Het levert dan geen nieuwe feiten op, waar u of uw hoofdaannemer iets mee kunnen.

 Bij het voorgaande zijn wij uitgegaan van de meest voorkomende situaties. Uiteraard kunnen zich altijd andere situaties voordoen. Als dit het geval is en/of u wilt nog meer weten over dit onderwerp, dan kunt u natuurlijk altijd contact met het secretariaat opnemen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid