NOA Menu

NOA Kenniscentrum

WKA-depot vervalt: alleen nog storting op G-rekening mogelijk

door: Gert van der Meulen
| Administratie

WKA-depot vervalt

Bij het voorkomen van mogelijke inleners- of ketenaansprakelijkheid in het kader van de WKA kon u als opdrachtgever kiezen om te storten op de G-rekening, of een deel rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Die keuzemogelijkheid komt per 1 januari 2016 te vervallen. 

Het zogenoemde WKA-depot bij de Belastingdienst komt dan namelijk te vervallen. Nu kunt u, in de gevallen dat een onderaannemer geen G-rekening heeft, ook een deel van de factuur rechtstreeks naar de Belastingdienst overmaken. Dit kan vanaf 1 januari 2016 niet meer. 

Opheffing WKA-depots per 2016

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zowel het WKA-depot als de G-rekening zou verdwijnen. Beide zouden vervangen worden door een depotstelsel. Uiteindelijk is besloten om het stelsel van G-rekeningen toch in stand te houden. Vooruitlopend op het depotstelsel had uw onderneming al jaren de mogelijkheid om een deel van het factuurbedrag van uitzendbureaus en onderaannemers niet op een G-rekening bij een bank, maar direct op een vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst te storten. Dit depot op basis van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) wordt dus per 1 januari 2016 opgeheven.

Zorg tijdig voor een alternatief

Om er zeker van te zijn dat uw onderneming niet aansprakelijk wordt gesteld voor niet-afgedragen heffingen, doet u er verstandig aan om te zorgen dat u tijdig een alternatief heeft. Mogelijk moet het uitzendbureau of de onderaannemer eerst nog een G-rekening openen bij een bank. Doen ze dit niet - en u kunt niet storten - dan loopt u het risico dat niet afgedragen loonheffing en SV-premies door het uitzendbureau en/of onderaannemer op u worden verhaald. Vergewis u er dus goed van dat er in dergelijke situaties wel een G-rekening is. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid