NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wijzigingen contracten bepaalde tijd

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Wijzigingen contracten bepaalde tijd

De invoering van de WWZ heeft gevolgen voor het aantal contracten voor bepaalde tijd die u met een werknemer mag afsluiten. In het kort schetsen we de veranderingen en het overgangsrecht.

Nu mag u drie contracten voor bepaalde tijd afsluiten, die elkaar binnen drie maanden opvolgen. Daarbij geldt dat de totale duur niet langer mag zijn dan 36 maanden, inclusief de perioden van onderbreking. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een werkgever een werknemer drie keer een jaarcontract kan aanbieden. Na drie maanden en één dag kan wederom drie keer een jaarcontract worden gegeven zonder dat de vorige contracten meetelden voor het dienstverband. Vanaf 1 juli 2015 is dit niet meer mogelijk! 

Voor contracten met bepaalde tijd geldt dan het volgende:

  • U kunt maximaal drie contracten in 24 maanden overeenkomen. Dit was 36 maanden.
  • Pas na een tussenliggende periode van zes maanden (nu drie maanden) kunt u weer contracten voor bepaalde tijd afsluiten. Een voorbeeld: als u een contract voor negen maanden sluit en binnen zes maanden na afloop van dat contract sluit u opnieuw een contract voor negen maanden, dan tellen deze contracten mee voor het totaal van drie contracten in 24 maanden.

In een cao mag van de bovenstaande regels worden afgeweken, maar dat is zeer sterk verbonden aan de “aard van het werk”. Gelet op de criteria die de overheid daarvoor hanteert, is dit voor onze afbouwsector geen haalbare kaart.

Overgangsrecht

Er is voor tijdelijke contracten, die op 1 juli 2015 bij elkaar nog geen 24 maanden duren, een overgangsrecht. Voor contracten, die tijdens de duur van het contract de termijn van 24 maanden overschrijden, geldt nog het oude recht.

Meer vaste contracten?

Het inperken van de periode, waarbinnen men drie contracten voor bepaalde tijd mag afsluiten en het verruimen van de periode van drie naar zes maanden waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, zou volgens de politiek moeten leiden tot meer vaste contracten. Wij - en met ons vele andere sectoren - vrezen dat het tegendeel wordt bewezen. Hierbij is dan nog niet eens meegenomen dat deze wijziging ook dure gevolgen kan hebben voor de hoogte van een eventuele transitievergoeding.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid