NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wie was er nu eerst? Kip of ei?

door: Ingeborg van Leusden
| Werkvoorbereiding Praktijk

kip of ei? (1)

U maakt met de mooiste producten het prachtigste werk. Soms, misschien wel vaak, is het niet enkel het uitgevoerde werk dat partijen verdeeld houdt. Juist de afspraken er omheen blijken voor problemen te zorgen.

Zo ook in dit geval. Een NOA-lid stukadoort een buitengevel in opdracht van een aannemersbedrijf. De bewoner vindt het niet mooi. Technisch mankeert er niets aan, maar als de zon op een bepaalde manier op de gevel schijnt, is het inderdaad niet mooi. Om de klant tevreden te houden, stelt het NOA-lid voor de voorgevel over te doen. Wel wil hij het restant van de aanneemsom ontvangen voordat hij gaat beginnen. 

Aanneemsom

Op de dag dat de stukadoor begint, staat het restant van de aanneemsom niet op de rekening. Er is slechts een deel gestort. De stukadoor is al wel met de werkzaamheden begonnen. Vanwege fysieke problemen is het voor de stukadoor niet mogelijk door te werken en wordt er meer tijd gevraagd. Over de betaling wordt niet gesproken. Eerst wordt die tijd gegeven, maar later dreigt de aannemer met maatregelen en geeft de stukadoor nog één week om het werk af te maken. De stukadoor beroept zich dan op de gemaakte afspraken over het restant van de aanneemsom. Ook geeft hij aan dat de aannemer die afspraken niet is nagekomen. Weer wordt er een deel betaald en ook dit geeft weer strubbelingen in de voortgang. Uiteraard beticht de aannemer de stukadoor ervan dat hij slecht werk heeft afgeleverd. En zo komt het dat de aannemer een ander bedrijf vraagt om het werk af te maken. 

Hoe zit dit juridisch? 

Wie moet er juridisch gezien als eerst iets doen en moet de ander daarop wachten? Mocht de stukadoor zijn werkzaamheden opschorten totdat betaling was ontvangen van het restant van de aanneemsom? Kon de aannemer wel een ultimatum stellen terwijl hij zelf zijn betalingsafspraken niet nakwam? Of moeten die afspraken toch anders worden uitgelegd dan dat de stukadoor ze begrepen heeft? 

Feitelijke situatie

Dit zijn allemaal belangrijke juridische vragen, waarop het antwoord sterk afhangt van de feitelijke situatie. In het kort is het zo dat je als stukadoor je werkzaamheden mag opschorten als er een flinke achterstand is in de betaling van de facturen. Als daardoor het werk hopeloos in de knoei zou komen en er daardoor veel schade wordt veroorzaakt, kan het zijn dat je als stukadoor toch aan het werk moet. 

Zet alles op papier

In dit geval zal vermoedelijk een rechter aan de hand van alle feiten en omstandigheden bepalen of de stukadoor gerechtigd was zijn werkzaamheden op te schorten. Als dat zo is, zijn de kosten voor het inschakelen van een derde voor de aannemer. Het is in dit geval goed dat er veel e-mails zijn over de gang van zaken tussen het moment van beginnen met de uitvoering en dat de aannemer een ander bedrijf inschakelde. 

De vraag is dus eigenlijk: wie was er nu eerst? De stukadoor of de aannemer. Kip of ei?

Column Ingeborg van Leusden, Afbouwzaken 8-2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid